Latest Uploads
AFTool_5.1.11 (File size 189.00 Mb.),   Active OPPO PC (File size 32.00 Mb.),   driver oppo (File size 42.00 Mb.),   USB Redirect (File size 5.00 Mb.),   wiko sunny3Plus reset frp (File size 34.00 Mb.),   UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   UMT dongle (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 5.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO A57 ROM-New 2018 (File size 1.6 Gb.),   GT-I9300i ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G930F (File size 563.00 Mb.),   SM-A730F (File size 916.00 Mb.),   P8ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   VIVO V1max+y37 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-J530F (File size 396.00 Mb.),   SM-J500M (File size 291.00 Mb.),   SM-G928V (File size 573.00 Mb.),   SM-j105H ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J500FN (File size 290.00 Mb.),   LAVA 700 ລອມ ແກ້ໄຂ (File size 451.00 Mb.),   SM-G360H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G850A (File size 268.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   Nipda Pacific T13 ລອມສູນ (File size 742.00 Mb.),   SM-J105H ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SKG-Modern S3 MT6735M ລອມສູນ (File size 406.00 Mb.),   Huawei Honor H30-U10 ລວມຟາຍ (File size 724.00 Mb.),   Y600-U20 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G532M ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Huawei GR3 TAG-L22 ຜ່ານແມັມ (File size 0.00 Mb.),   SM-J730GM (File size 401.00 Mb.),   SM-A510F ຟາຍADB test (File size 10.00 Mb.),   SM-J330F (File size 411.00 Mb.),   SM-J320Y ຟາຍ ADB (File size 0.00 Mb.),   SM-G920I (File size 443.00 Mb.),   SM-A600G (File size 681.00 Mb.),   i-novo iTAB601 Star ມີພາບປະກອບ (File size 353.00 Mb.),   VIVO V5Plus Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   SM-G9250 (File size 893.00 Mb.),   iQ 1.5DTV L109 (File size 712.00 Mb.),   OPPO 3006 ( Mirror 3 ) ແກ້ອາການຕ່າງໆ ລວມຟາຍ (File size 970.00 Mb.),   Wiko Pulp Fab ver18 (File size 975.00 Mb.),   SM-N950F (File size 861.00 Mb.),   SM-G570Y (File size 377.00 Mb.),   iphone5s ປຸ່ມໂຮມ homekey (File size 1.00 Mb.),   VIVO V1 (File size 1.3 Gb.),   AIS LAVA550 ປົດລ໋ອກ google (File size 0.00 Mb.),   SM-N950F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   A680 (File size 0.00 Mb.),   SM-A720F (File size 482.00 Mb.),   HUAWEI Y511-U30 by sptool (File size 367.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມຈັດການປົດ G-MAIL ແລະອື່ນໆ CPU SPD (File size 1.00 Mb.),   Y6 PRO TIT-U02 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   S8 Plus SM-G955F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-C710F (File size 580.00 Mb.),   Dragon (File size 1.39 Gb.),   VIVO V5Lite+y66 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM X-BO

  X-BO V18+ (
 • ເບິ່ງ 271 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 24 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 21:57 น.

  ຖ້າຕິດລະຫັດ ໃຫ້ໃສ່ ideateam ຫລື bigtelecom ຫລື bigtelecomlaos

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808