Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO A33f OPPO Mirror 5 Lite ລວມຟາຍ (File size 1.1 Gb.),   SM-G570F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Play 3 (File size 725.00 Mb.),   NEX Start 1 (File size 0.00 Mb.),   CUN-L22 rom (File size 870.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 3.00 Mb.),   ENES A7 preloader_c799_q25_s7 (File size 459.00 Mb.),   SM-J530SKL (File size 600.00 Mb.),   NEX Start 2 (File size 0.00 Mb.),   SM-J100H ຟາຍ ADB (File size 5.04 Mb.),   istyle 2.9 V10 (File size 402.00 Mb.),   SKG-Modern S4/S4a MT6580 ລວມຟາຍ (File size 766.00 Mb.),   OPPO R2001 ROM-New 2018 (File size 692.00 Mb.),   SM-C5000 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   NEX Start 9 (File size 0.00 Mb.),   Telego_Nova_3_7.0_ W506_Telego_Nova_3_20171020_V08_Telego_Nova_3 (File size 919.00 Mb.),   Ntab 5 (File size 483.00 Mb.),   TIMI T10 (File size 0.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ SP TOOL (File size 43.00 Mb.),   iphone6S ໄຟອອກຈາກພາເວີໄອຊີ (File size 1.00 Mb.),   SM-C9000Z ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Nipda U109 Herricane 2016 (File size 592.00 Mb.),   Nipda Typhoon T2 (File size 573.00 Mb.),   SM-G7106 Clone preloader_lcsh72 ເທສຜ່ານ ນ້ອຍ ບິກເທເລຄອມ (File size 694.12 Mb.),   Nipda Herricane S6E (File size 345.00 Mb.),   X-BO V10 (File size 434.00 Mb.),   SM-N910L ADB (File size 0.00 Mb.),   ACER A1-811 ລວມຟາຍ (File size 399.00 Mb.),   SM-T705 (File size 177.00 Mb.),   SM-G930F (File size 563.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 13.00 Mb.),   SM-G965U (File size 840.00 Mb.),   SM-J700H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   GT-I9500 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   SM-J120H (File size 1 Gb.),   SKG-AD572 I6+ (File size 0.00 Mb.),   SM-J7008 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   IMOBILE HITZ 24 V06 (File size 0.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ SP TOOL (File size 7.00 Mb.),   Huawei Honor 4C ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NIPDA V8 PLUS Pacific 2016_MT6580 (File size 10.00 Mb.),   LAVA 500 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 527.00 Mb.),   IQ 2 (File size 83.00 Mb.),   MiFlashSetup_eng (File size 45.00 Mb.),   GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ຟາຍສູນມີຫລາຍລຸ້ນໃນນີ້ (File size 1.00 Mb.),   SM-G930A (File size 654.00 Mb.),   TURE SMART MAX 4.0 UNLOCK SIM (File size 608.40 Mb.),   VIVO V7+ PD1708F ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    F-SERIES

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808