Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-G530 clone ມີຫລາຍເວີຊັ່ນ ຫລາຍພີໂຫລດເດີ້ (File size 289.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   N15 (File size 219.00 Mb.),   RVL-AL09 (File size 2.4 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   OPPO R7SM ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   VINOVO A11 preloader_k90c1_ybz_l703 (File size 613.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   4X ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO R11Plus ROM-New 2018 (File size 2.6 Gb.),   SM-j510H preloader_j8250_jb (File size 325.00 Mb.),   SM-j600G ROM+COMBIN (File size 500.00 Mb.),   NEX Start 8 Plus (File size 0.00 Mb.),   UMT dongle (File size 100.00 Mb.),   SM-G965W (File size 871.00 Mb.),   OPPO Joy 3 A11w ຜ່ານແມັມ (File size 891.00 Mb.),   OPPO F1s ລວມຟາຍ (File size 1.39 Gb.),   i-novo I-401 plus (File size 300.00 Mb.),   ROM OPPO R5 R8106 by computer (File size 0.00 Mb.),   iQ 5.8 DTV (File size 928.00 Mb.),   ACER A1-840 by sd card (File size 914.00 Mb.),   OPPO U707 ລວມຟາຍ (File size 574.00 Mb.),   SKG-A201C J1 (File size 349.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Y625-U32 Dump file (File size 639.00 Mb.),   SM-J710FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G610F (File size 555.00 Mb.),   OPPO R827 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 656.00 Mb.),   Oppo CPH1823 ເວີລ່າສຸດ (File size 5 Gb.),   OPPO R7F ROM-New 2018 (File size 1.01 Gb.),   Vivo Y28 ລວມຟາຍ (File size 710.00 Mb.),   SGH-E7009 (File size 245.00 Mb.),   NEX Smart 14 (File size 0.00 Mb.),   OPPO A71 ROM-New up (File size 2 Gb.),   MT6572__Samsung__SM-J900FN__j7209__4.2.2 (File size 288.00 Mb.),   SKG-AD558 ກ້ອງຫມຸນ ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 242.00 Mb.),   SM-J200H ຟາຍ ADB (File size 16.00 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   Beyond GEN2 V0.2 (File size 259.00 Mb.),   SM-J701MT (File size 542.00 Mb.),   OPPO Joy 3 A11w ລວມຟາຍ (File size 1.3 Gb.),   VINOVO V5 preloader_b36a_v5_1 (File size 753.00 Mb.),   SM-J700F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G935T (File size 697.00 Mb.),   SM-J100M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iphone5 ກ້ອງຫລັງໃຊ້ງານບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   Smart Max 4.0 plus unlock sim v1.1.2 (File size 500.00 Mb.),   Mix 4 (File size 1.3 Gb.),   SKG-Modern S9 ກ໋ອບ6 plus (File size 0.00 Mb.),   SM-C710F (File size 681.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    E-SERIES

   
  SGH-E700M-DS
   
  SGH-E700M
   
  SGH-E700H-DS
   
  SGH-E700H
   
  SGH-E700F
   
  SGH-E7009
   
  SGH-E7000
   
  SGH-E500YZ
   
  SGH-E500M-DS
   
  SGH-E500M
   
  SGH-E500HQ
   
  SGH-E500H-DS
   
  SGH-E500H
   
  SGH-E500F
   
  SGH-E500S
   
  SGH-E500L
   
  SGH-E470S
   
  SGH-E400S
   
  SGH-E400K
   
  SGH-E370K
   
  SGH-E330S
   
  SGH-E330L
   
  SGH-E330K
   
  SGH-E310L
   
  SGH-E300S
   
  SGH-E300L
   
  SGH-E300K
   
  SGH-E275S
   
  SGH-E275K
   
  SGH-E270S
   
  SGH-E270L
   
  SGH-E270K
   
  SGH-E250S
   
  SGH-E250L
   
  SGH-E250K
   
  SGH-E230S
   
  SGH-E230L
   
  SGH-E230K
   
  SGH-E220S
   
  SGH-E210S
   
  SGH-E210L
   
  SGH-E210K
   
  SGH-E170S
   
  SGH-E170L
   
  SGH-E170K
   
  SGH-E160S
   
  SGH-E160L
   
  SGH-E160K
   
  SGH-E150S
   
  SGH-E140S
   
  SGH-E120S
   
  SGH-E120K
   
  SGH-E110S
   
  SGH-E958
   
  SGH-E950
   
  SGH-E918
   
  SGH-E910
   
  SGH-E908
   
  SGH-E900
   
  SGH-E898
   
  SGH-E890
   
  SGH-E888
   
  SGH-E880
   
  SGH-E878
   
  SGH-E870
   
  SGH-E860V
   
  SGH-E860
   
  SGH-E850
   
  SGH-E848I
   
  SGH-E848B
   
  SGH-E848
   
  SGH-E840B
   
  SGH-E840
   
  SGH-E838
   
  SGH-E830
   
  SGH-E820
   
  SGH-E818F
   
  SGH-E818
   
  SGH-E810F
   
  SGH-E810CF
   
  SGH-E810C
   
  SGH-E738
   
  SGH-E730
   
  SGH-e728
   
  SGH-E720I
   
  SGH-E720C
   
  SGH-E720
   
  SGH-e715
   
  SGH-E710F
   
  SGH-E710
   
  SGH-E708
   
  SGH-E708
   
  SGH-E700A
   
  SGH-E700
   
  SGH-E690
   
  SGH-E648
   
  SGH-E640
   
  SGH-E638
   
  SGH-E635
   
  SGH-E630C
   
  SGH-E630
   
  SGH-E628
   
  SGH-E620
   
  SGH-E618
   
  SGH-E610C
   
  SGH-E610
   
  SGH-E608
   
  SGH-E600F
   
  SGH-E600C
   
  SGH-E600
   
  SGH-E598
   
  SGH-E590
   
  SGH-E578
   
  SGH-E576
   
  SGH-E570L
   
  SGH-E570
   
  SGH-E568
   
  SGH-E530C
   
  SGH-E350
   
  SGH-E500
   
  SGH-E498
   
  SGH-E490
   
  SGH-E488
   
  SGH-E480
   
  SGH-E428
   
  SGH-E420
   
  SGH-E418
   
  SGH-E400
   
  SGH-E398
   
  SGH-E390
   
  SGH-E388
   
  SGH-E380
   
  SGH-E378
   
  SGH-E370L
   
  SGH-E370
   
  SGH-E368
   
  SGH-E360
   
  SGH-E358
   
  SGH-E351
   
  SGH-E350E
   
  SGH-E350
   
  SGH-E348
   
  SGH-E340E
   
  SGH-E340
   
  SGH-E338
   
  SGH-E335
   
  SGH-E330N
   
  SGH-E330C
   
  SGH-E330
   
  SGH-E320
   
  SGH-E318
   
  SGH-E317
   
  SGH-E316
   
  SGH-E315
   
  SGH-E310F
   
  SGH-E310CF
   
  SGH-E310C
   
  SGH-E310
   
  SGH-E300F
   
  SGH-E300
   
  SGH-E285D
   
  SGH-E260
   
  SGH-E258
   
  SGH-E256
   
  SGH-E251L
   
  SGH-E251C
   
  SGH-E251
   
  SGH-E250L
   
  SGH-E250I
   
  SGH-E250D
   
  SGH-E250
   
  SGH-E236
   
  SGH-E230L
   
  SGH-E218
   
  SGH-E215L
   
  SGH-E210
   
  SGH-E208B
   
  SGH-E208
   
  SGH-E200E
   
  SGH-E200B
   
  SGH-E200
   
  SGH-E116
   
  SGH-E108
   
  SGH-E105
   
  SGH-E100A
   
  SGH-E100
   
  SGH-E139
   
  GT-E3309I
   
  GT-E3309
   
  GT-E3300L
   
  GT-E3300I
   
  GT-E3217L
   
  GT-E3217B
   
  GT-E3213K
   
  GT-E3210L
   
  GT-E3210C
   
  GT-E3210B
   
  GT-E3210
   
  GT-E2652W
   
  GT-E2652
   
  GT-E2600M
   
  GT-E2600
   
  GT-E2558D
   
  GT-E2558
   
  GT-E2550L
   
  GT-E2550D
   
  GT-E2550
   
  GT-E2232
   
  GT-E2230M
   
  GT-E2230L
   
  GT-E2230
   
  GT-E2222L
   
  GT-E2220
   
  GT-E2210T
   
  GT-E2210L
   
  GT-E2210H
   
  GT-E2210
   
  GT-E2202
   
  GT-E2200
   
  GT-E2152L
   
  GT-E2152L
   
  GT-E2152I
   
  GT-E2152
   
  GT-E2130
   
  GT-E2121I
   
  GT-E2121B
   
  GT-E2121
   
  GT-E2120L
   
  GT-E2120I
   
  GT-E2100C
   
  GT-E2100B
   
  GT-E2100
   
  GT-E1500
   
  GT-E1410
   
  GT-E1390B
   
  GT-E1390
   
  GT-E1360S
   
  GT-E1360M
   
  GT-E1360C
   
  GT-E1360B
   
  GT-E1360
   
  GT-E1310S
   
  GT-E1310M
   
  GT-E1310E
   
  GT-E1310C
   
  GT-E1310B
   
  GT-E1310
   
  GT-E1282T
   
  GT-E1280
   
  GT-E1272
   
  GT-E1270
   
  GT-E1265
   
  GT-E1263B
   
  GT-E1260L
   
  GT-E1260B
   
  GT-E1255T
   
  GT-E1252
   
  GT-E11232D
   
  GT-E1232B
   
  GT-E1230T
   
  GT-E1230D
   
  GT-E1230
   
  GT-E1228
   
  GT-E1225F
   
  GT-E1220T
   
  GT-E1220I
   
  GT-E1220
   
  GT-E1210S
   
  GT-E1210M
   
  GT-E1210
   
  GT-E1207Y
   
  GT-E1207T
   
  GT-E1207
   
  GT-E1205Y
   
  GT-E1205T
   
  GT-E1205Q
   
  GT-E1205M-CHN
   
  GT-E1205M
   
  GT-E1205L
   
  GT-E1205
   
  GT-E1203
   
  GT-E1202M
   
  GT-E1202I
   
  GT-E1202CHN
   
  GT-E1202
   
  GT-E1200Y
   
  GT-E1200T
   
  GT-E1200R
   
  GT-E1200M-CHN
   
  GT-E1200M
   
  GT-E1200I
   
  GT-E1200B
   
  GT-E1200
   
  GT-E1995L
   
  GT-E1195-CHN
   
  GT-E1195
   
  GT-E1190T
   
  GT-E1190C
   
  GT-E1190
   
  GT-E1182L
   
  GT-E1182-CHN
   
  GT-E1182
   
  GT-E1180
   
  GT-E1178
   
  GT-E1175T
   
  GT-E1172
   
  GT-E1170V
   
  GT-E1170T
   
  GT-E1170N
   
  GT-E1100T
   
  GT-E1100H
   
  GT-E1100C
   
  GT-E1100
   
  GT-E1088C
   
  GT-E1087T
   
  GT-E1086W
   
  GT-E1086L
   
  GT-E1086I
   
  GT-E1086
   
  GT-E1085T
   
  GT-E1085F
   
  GT-E1085
   
  GT-E1083C
   
  GT-E1081T
   
  GT-E1080W
   
  GT-E1080T
   
  GT-E1080S
   
  GT-E1080M
   
  GT-E1080I
   
  GT-E1080F
   
  GT-E1080C
   
  GT-E1080
   
  GT-E1075L
   
  GT-E1075
   
  GT-E1070T
   
  GT-E1070M
   
  GT-E1070C
   
  GT-E1070
   
  GT-E1055T
   
  GT-E1055G
   
  GT-E1050V
   
  GT-E1050
  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808