Latest Uploads
xxx..x (File size 0.00 Mb.),   xxxxx (File size 0.00 Mb.),   xxx (File size 0.00 Mb.),   Driver Oppo (File size 42.00 Mb.),   USB Redirect (File size 6.00 Mb.),   USB Redirect (File size 0.00 Mb.),   wiko sunny3Plus reset frp (File size 34.00 Mb.),   UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO N5209 ROM-New 2018 (File size 1.5 Gb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SKG-Modern S4/S4a MT6580 ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   Huawei Y600-U151 ຟາຍແກ້ (File size 10.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   WIKO jerry ແກ້ຄ້າງ (File size 982.00 Mb.),   OPPO F5 6G ROM-New 2018 (File size 3.5 Gb.),   Acer A1-724 ອັບຜ່ານແມັມ (File size 783.00 Mb.),   SM-G531H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   SM-A710F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G3818 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   vinovo R4 (File size 382.00 Mb.),   SM-J7108 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SKG-AD-574 preloader_q5_m432_b15_guangsheng_k2_skg_ad574 (File size 291.00 Mb.),   SM-G935F FRP 8.0 U2 new up (File size 728.00 Mb.),   SM-G925V ຟາຍ ADB (File size 23.08 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   DRIVER NOKIA ລຸ້ນປຸ່ມກົດ (File size 0.00 Mb.),   WIKO VIEW Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   SM-J700H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G928P ຟາຍ ADB (File size 24.51 Mb.),   APLUS A100 (File size 0.00 Mb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A750F (File size 923.00 Mb.),   SM-A520F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   WL-download (File size 0.00 Mb.),   SM-J730G (File size 401.00 Mb.),   SM-J710FN (File size 416.00 Mb.),   SM-T560 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Nipda Blue Sea 708 Cartoon S1-S10 (File size 435.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   Huawei G620-UL01 ລອມສູນ (File size 509.00 Mb.),   GT-S7582 DUMP File (File size 0.00 Mb.),   OPPO R831L ROM-New 2018 (File size 1.1 Gb.),   SM-J320P ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   LAVA 500 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 527.00 Mb.),   APLUS A300 (File size 0.00 Mb.),   iphone5 ຈໍບໍ່ສະແດງຜົນ LCM (File size 5.00 Mb.),   SM-J320F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   ROM OPPO R5 R8106 by computer (File size 0.00 Mb.),   VIVO V3 MAX ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   SM-G930F (File size 2 Gb.),   ZTE V830W ລວມຟາຍ (File size 591.00 Mb.),   True Beyond TAB 3G (File size 381.00 Mb.),   SM-G570F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   P9 preloader_aeon6580_weg_l_l18 (File size 580.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ E (File size 5.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ROM OPPO

   
  OPPO R15 ROM+program
   
  VIVO Y55S unlock password+FRP
   
  ROM OPPO A37FW
   
  OPPO A39 CPH1605 ແຟັດປົດຫນ້າຈໍແລະອື່ນໆ
   
  ເວບໂຫລດລອມ OPPO ເວບນອກ
   
  OPPO F1S ແກ້ລ໋ອກຫນ້າຈໍ by CM2 ຂໍ້ມູນບໍ່ຫາຍ
   
  OPPO F1S ແກ້ ເບດແບນຫາຍ ເທສ ຜ່ານ noy bigtelecom
   
  OPPO A33W ປົດແອັດເຄົ້າ
   
  OPPO R8113 Piano ແກ້ອາການຕ່າງໆ
   
  OPPO R8113 ແກ້ ລີເຊັດບໍ່ຫາຍ
   
  OPPO R815 ລວມຟາຍ ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO R1001 ລວມຫລາຍຟາຍ
   
  OPPO R831 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO R821 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO R831K
   
  OPPO R8113
   
  OPPO R829 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO R831K ຜ່່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO R827 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO OPPO R819 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO Find Way S ( U70 ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO NEO3 ( R831K ) ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO Joy Plus R1011 ລວມຟາຍແກ້ອາການຕ່າງໆ
   
  OPPO 3006 ( Mirror 3 ) ແກ້ອາການຕ່າງໆ ລວມຟາຍ
   
  OPPO A33w ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO Neo 5 ( 1201 ) ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO U707 ລວມຟາຍ
   
  OPPO Mirror 5 ( A51F)
   
  OPPO Neo 5s ( 1206 ) ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO Joy 3 A11w ລວມຟາຍ
   
  OPPO R815 ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO R8111 ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO F1ແລະF1F ຜ່ານແມັມແລະໂປຣແກຣມ ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້
   
  OPPO R7s ລວມຟາຍ
   
  OPPO 1201 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO R5 R8107 ມີໂປຣແກຣມແຟັດລວມກັນ
   
  OPPO R1L R8006 ແລະ R1s R8007 ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້
   
  OPPO R5 R8106 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO Joy R1001 ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO Find 7a X9006
   
  OPPO N3 ລະຫັດ N5206
   
  OPPO R7f ລອມສູນ
   
  OPPO R831L
   
  OPPO R829 ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO A33f OPPO Mirror 5 Lite ລວມຟາຍ
   
  OPPO N1 ຜ່ານຄອມ
   
  OPPO A33w ຜ່ານ Smartphone Flash
   
  OPPO 1s ( 1601 ) ລອມສູນ ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO R5 R8106 ລວມຟາຍ
   
  OPPO Find 3 ( X9015 ) ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO R829T by sptool
   
  OPPO F1s ລວມຟາຍ
   
  OPPO F1 Plus ລວມຟາຍ
   
  OPPO A51f ( Mirror 5 )
   
  OPPO U7011 ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO X909 / X909AS ຜ່ານໂປຣແກຣມ
   
  OPPO A37f ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO A39 ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO Joy 3 A11w ຜ່ານແມັມ
   
  OPPO 3006 ອັບຜ່ານ OTA
   
  ROM OPPO R5 R8106 by computer
  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808