Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  LAVA 810 ລວມທຸກເວີຊັ່ນ (File size 742.00 Mb.),   iphone5s PP_VCC_MIAN (File size 1.00 Mb.),   CUN-L22 rom (File size 870.00 Mb.),   i style 8.1 L114 (File size 468.00 Mb.),   SKG-AD557 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y65 ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   TELEGO WISE2 ວິທີເລືອເບີ ແຟັດ (File size 0.00 Mb.),   NEX Slam 6 (File size 0.00 Mb.),   SM-T113 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SKG-AD573_573B (File size 201.00 Mb.),   SM-G928T (File size 636.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SKG-A202G (File size 469.00 Mb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   iphone6plus ກ້ອງຫນ້າ (File size 1.00 Mb.),   ROM VIVO Y69+tools fix all (File size 2 Gb.),   Samkey (File size 0.00 Mb.),   SM-J730G (File size 422.00 Mb.),   GT-I9500 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   N17 (File size 0.00 Mb.),   iQ X lucus ver 29 (File size 25.00 Mb.),   ACER A3-A10 ລວມຟາຍ (File size 542.00 Mb.),   VIVO V3 MAX ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   OPPO N1 ຜ່ານຄອມ (File size 1.6 Gb.),   SM-T560NU (File size 506.00 Mb.),   Huawei Honor 4C ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   istyle 2.5 (File size 475.00 Mb.),   Asus K01N FE171CG (File size 1.4 Gb.),   OPPO 3006 ( Mirror 3 ) ແກ້ອາການຕ່າງໆ ລວມຟາຍ (File size 1.1 Gb.),   Nipda Bluesea Quad 3G New (File size 309.00 Mb.),   MRT (File size 533.00 Mb.),   DRIVER ແຍກລຸ້ນ (File size 0.10 Mb.),   ລວມຟາຍ ISTYLE ແບບເຕັມຮູບແບບ ມີຄົບທຸກລຸ້ນ ທຸກຕົວ ສາມາດໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີກັບປີ 2017 (File size 10.00 Mb.),   NEX Smart 17 ລູ້ນປູ່ມກົດ (File size 0.00 Mb.),   HUAWEI-Y520-U33_rooted by sptool (File size 492.00 Mb.),   OPPO N1T ROM-New 2018 (File size 900.00 Mb.),   Tab hawei ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   PLEASE CALL ME_2019 (File size 3.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   Hunter (File size 686.00 Mb.),   SM-N9005 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iQ 6.8 DTV (File size 1 Gb.),   OPPO X909 / X909AS ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 782.00 Mb.),   ACER A3-A20 ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   Nipda Pacific IP6 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 551.00 Mb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   VIVO V5S ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   LAVA 750 ແກ້ຄ້າງ ແລະ UNLOCK SIM (File size 895.00 Mb.),   OPPO F1s ລວມຟາຍ (File size 1.3 Gb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ROM SKG

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808