Latest Uploads
OPPO A37F rom last ver (File size 1 Gb.),   CHC-U01 DUMP (File size 4 Gb.),   combination A720f u7 (File size 0.00 Mb.),   HWI-AL00 (File size 0.00 Mb.),   LLD-L31 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91C PD1818 rom scatt (File size 3 Gb.),   Tool_VIVO Y81 Y83 Y85 Y91 Y91i Y91C (File size 100.00 Mb.),   SM-S906L (File size 1 Gb.),   JKM-LX2 (File size 0.00 Mb.),   lenny5 Boot DA (File size 5.00 Mb.),   vivo y35 (PD1502L)Black brick Repair ROM (File size 1 Gb.),   SM-A710K (File size 1.3 Gb.),   vivo y91 last ver 2019 (File size 3 Gb.),   WIKO sunny3 plus backup+DA file bigtelecom (File size 674.00 Mb.),   LUA-U22 rom blackup 2019 (File size 1 Gb.),   SM-A710K FIX DRK - dm-verity Failed U2 FRP OFF (File size 5.00 Mb.),   g930p u9 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 unlock pass+tools (File size 5.00 Mb.),   OPPO A83 Boot DA file (File size 0.00 Mb.),   LUA-U22 DA File (File size 1.00 Mb.),   sm-s327vl (File size 29.00 Mb.),   sm-s327vl (File size 515.00 Mb.),   OPPO R7 (File size 1.2 Gb.),   ATU-L22 (File size 0.00 Mb.),   S8-701u rom (File size 0.00 Mb.),   SM-J100ML DUMP FILE (File size 557.00 Mb.),   VIVO Y53 ROM PD1628F_EX_A_3.0.11_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.tar.gz (File size 2 Gb.),   SC-02H ROM (File size 2.8 Gb.),   Redmi 6A Tools (File size 37.00 Mb.),   OPPO A83 ver A24 by cm2 (File size 2 Gb.),   OPPO A83 ver A24 by cm2 (File size 5.00 Mb.),   OPPO A83 ver A25 by cm2 (File size 2 Gb.),   OPPO A83 ver A25 by cm2 (File size 5.00 Mb.),   SM-N920N (File size 2 Gb.),   SM-N920T 7.0 S6 U6 ROOT TWRP (File size 5.00 Mb.),   SM-J415F U2 unlock MDM ISP (File size 5.00 Mb.),   MI 4X goldbal (File size 0.00 Mb.),   BND-L22 (File size 5 Gb.),   BND-L22 (File size 4 Gb.),   VIVO Y91I unlock sim (File size 2.00 Mb.),   VIVO Y91C unlock sim (File size 2.00 Mb.),   SM-A710S U2 FRP (File size 1.3 Gb.),   SM-A720F U6 ແກ້ FRP (File size 481.00 Mb.),   SM-A720F U6 ແກ້ FRP (File size 2 Gb.),   R17 china model PBEM00 (File size 4 Gb.),   R17 china model PBEM00 (File size 4 Gb.),   SM-J810Y (File size 613.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 3 Gb.),   T330 (File size 1.3 Gb.),   DRA-LX5 (File size 1.8 Gb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-G950U (File size 718.00 Mb.),   i style 8.1 L114 (File size 468.00 Mb.),   Beyond_Gen 10Plus_20171211 (File size 409.00 Mb.),   SM-A720S (File size 550.00 Mb.),   SM-G928F ຟາຍ ADB (File size 24.48 Mb.),   R17 china model PBEM00 (File size 4 Gb.),   SM-C710F (File size 1.9 Gb.),   iQ 5.5 V13 (File size 683.00 Mb.),   OPPO A57 Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   SM-G928T (File size 636.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J100H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A3520 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   N4 (File size 528.00 Mb.),   True Smart 4.0 ແກ້ຄ້າງແລະປົດລ໋ອກ (File size 552.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 404.00 Mb.),   Nipda Pacific IP6 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມອັບຣອມ LG ທົ່ວໂລກ ໂປຣແກຣມສູນ (File size 0.00 Mb.),   Beyond Gen 7 (File size 346.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G610F/DS ຟາຍ ADB test done (File size 10.00 Mb.),   HITZ 15 TV (File size 101.00 Mb.),   SM-A800F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   N12 (File size 520.00 Mb.),   MS tool (File size 41.00 Mb.),   OPPO R8006 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   Y66L reset pass +frp (File size 9.00 Mb.),   TURE GO Live Dual Core unlock sim (File size 385.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   iphone6plus ໄຟ LDO (File size 1.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ E (File size 5.00 Mb.),   SKG-AD552 MT6572 (File size 0.00 Mb.),   SM-G925F (File size 373.00 Mb.),   G925T u6 (File size 0.00 Mb.),   Honor 6Plus ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   sm -j600g (File size 3 Gb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   beyond 811c (File size 11.00 Mb.),   GT-I9305 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Nipda Blue Sea 708 Cartoon S1-S10 (File size 435.00 Mb.),   OPPO F1ແລະF1F ຜ່ານແມັມແລະໂປຣແກຣມ ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 1.4 Gb.),   GT-N7100 DUMP File (File size 1.6 Gb.),   NEX Smart 14 (File size 0.00 Mb.),   LAVA W3 unlock sim (File size 0.00 Mb.),   OPPO A57 ROM-New 2018 (File size 1.6 Gb.),   Beyond Gen 2 (File size 259.00 Mb.),   SM-A910F (File size 719.00 Mb.),   OPPO R831 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 603.00 Mb.),   SM-A310F (File size 446.00 Mb.),   Huawei Y320-U30 (File size 0.10 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    OPPO ROM ທີ່ດຶງມາຈາກສູນໂດຍກົງ

   
  OPPO A3S CPH1853 CPH1853_11_A.21_190315
   
  OPPO A3S cph1803 Ver13 flash by user
   
  ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO
   
  OPPO A83 ver18 ແກ້ອາການແຈ້ງເຕືອນຈາກສູນ
   
  OPPO X9006+X9076
   
  OPPO X909 ROM-New 2018
   
  OPPO U707 ROM-New 2018
   
  OPPO R8206 ROM-New 2018
   
  OPPO R8201 ROM-New 2018
   
  OPPO R8113 ROM-New 2018
   
  OPPO R8111 ROM-New 2018
   
  OPPO R8017 ROM-New 2018
   
  OPPO R8106 ROM-New 2018
   
  OPPO R8007 ROM-New 2018
   
  OPPO R8006 ROM-New 2018
   
  OPPO R8001 ROM-New 2018
   
  OPPO R6007 ROM-New 2018
   
  OPPO R2001 ROM-New 2018
   
  OPPO R1011 ROM-New 2018
   
  OPPO R1001 ROM-New 2018
   
  OPPO R831L ROM-New 2018
   
  OPPO R831K ROM-New 2018
   
  OPPO R831 ROM-New 2018
   
  OPPO R829 ROM-New 2018
   
  OPPO R821 ROM-New 2018
   
  OPPO R819 ROM-New 2018
   
  OPPO R815 ROM-New 2018
   
  OPPO R15 ROM-New 2018
   
  OPPO R11S ROM-New 2018
   
  OPPO R11Plus ROM-New 2018
   
  OPPO R11 ROM-New 2018
   
  OPPO R9S Pro + F3Plus ROM-New 2018
   
  OPPO R9S Plus ROM-New 2018
   
  OPPO R9SK ROM-New 2018
   
  OPPO R9S ROM-New 2018
   
  OPPO R9m ROM-New 2018
   
  OPPO R7SM ROM-New 2018
   
  OPPO R7S ROM-New 2018
   
  OPPO R7 Plus ROM-New 2018
   
  OPPO R7K ROM-New 2018
   
  OPPO R7g Australia ROM-New 2018
   
  OPPO R7G ROM-New 2018
   
  OPPO R7F ROM-New 2018
   
  OPPO N5209 ROM-New 2018
   
  OPPO 5207 ROM-New 2018
   
  OPPO N5206 ROM-New 2018
   
  OPPO N5116 ROM-New 2018
   
  OPPO N1T ROM-New 2018
   
  OPPO N1 ROM-New 2018
   
  OPPO F7 ROM-New 2018
   
  OPPO F5-Youth ROM-New 2018
   
  OPPO F5 6G ROM-New 2018
   
  OPPO F5 ROM-New 2018
   
  OPPO F3 Plus ROM-New 2018
   
  OPPO F3 ROM-New 2018
   
  OPPO F1S A1601 ROM-New 2018
   
  OPPO F1Plus + R9 ROM-New 2018
   
  OPPO F1 ROM-New 2018
   
  OPPO A83 ROM-New 2018
   
  OPPO A77 ROM-New 2018
   
  OPPO A71 2018 new up
   
  OPPO A71 ROM-New up
   
  OPPO A59S ROM-New 2018
   
  OPPO A59m ROM-New 2018
   
  OPPO A59 ROM-New 2018
   
  OPPO A57 ROM-New 2018
   
  OPPO A51W ROM-New 2018
   
  OPPO A51F LOW-configuration ROM-New 2018
   
  OPPO A51f High-configuration ROM-New 2018
   
  OPPO A39 ROM-New 2018
   
  OPPO A37 ROM-New 2018
   
  OPPO A33W
   
  OPPO A33F ROM-New 2018
   
  OPPO A31T ROM-New 2018
   
  OPPO A11W ROM-New 2018
   
  OPPO 3001+3006 ROM-New 2018
   
  OPPO 1206 ROM-New 2018
   
  OPPO 1201 ROM-New 2018
   
  OPPO 1107 ROM-New 2018
  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808