Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  Y502 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G950U1 (File size 719.00 Mb.),   Huawie T1 8.0 ລະຫັດ s8-701u ຜ່ານແມັມ (File size 573.00 Mb.),   SM-J710FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   LAVA 550 ລອມສູນ ver s108 (File size 895.00 Mb.),   i-novo i552 Special new (File size 0.00 Mb.),   NEX Slam 6 (File size 0.00 Mb.),   HUAWEI G730-C00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ASUS Z00LD ແຟັດຣອມຜ່ານ cmd (File size 1.6 Gb.),   iphone5 ລຳໂພງສົນທະນາ (File size 1.00 Mb.),   SM-A500FU ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   NEX 101 2G (File size 0.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 613.00 Mb.),   VIVO Y28 DUMP FILE (File size 896.57 Mb.),   ture supper2 UNLOCK SIM (File size 0.00 Mb.),   SM-T210-T211 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G955U (File size 4 Gb.),   OPPO N1T ROM-New 2018 (File size 900.00 Mb.),   ture smart4g m1 plus frp ບໍ່ແມ່ນປົດລ໋ອກເຄືອຂ່າຍ (File size 1.1 Gb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ CPU ບອດຄອມແລະອື່ນໆ (File size 0.00 Mb.),   SKG-Modern S9 ກ໋ອບ6 plus (File size 749.00 Mb.),   OPPO R9 ROM THAI+Playstore (File size 2 Gb.),   Aplus_P10_MT6580_20170809_6.0 By vongmobile (File size 632.00 Mb.),   NEX Slam 6 (File size 0.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມຄອນເນັກຄອມຫາກັນ (File size 0.00 Mb.),   G935P FRP RESET (File size 0.00 Mb.),   MRT (File size 0.00 Mb.),   SM-G920T ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   S8-701u rom (File size 0.00 Mb.),   Y600-U20 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   driver oppo (File size 42.00 Mb.),   N2 (File size 494.00 Mb.),   ASUS ZenPad C 7.0 (Z170CG) P01Y (File size 1 Gb.),   SKG-AD558 ກ້ອງຫມຸນ ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 401.00 Mb.),   Nipda Arctic N8 (File size 31.00 Mb.),   SM-J600G (File size 650.00 Mb.),   istyle 2.3 (File size 262.00 Mb.),   SM-G3139 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Leegoog L2 (File size 550.00 Mb.),   N14 (File size 672.00 Mb.),   OPPO R9S ROM-New 2018 (File size 1.5 Gb.),   SM-A520S (File size 494.00 Mb.),   SM-A520L (File size 472.00 Mb.),   S856 ແກ້ເຄື່ອງຄ້າງແລະໂປຮແກຮມຢຸດທຳງານ (File size 1.1 Gb.),   SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   OPPO R9tm ROM THAI+Playstore (File size 2 Gb.),   SM-J727P (File size 606.00 Mb.),   Beyond Gen 3 Fix 0.9 (File size 354.00 Mb.),   ACER B1-720 ລວມຟາຍ (File size 532.00 Mb.),   IQ6.8 DTV DUMP FILE (File size 286.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ROM LENOVO

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808