Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO R815 ຜ່ານແມັມ (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 Boot DA file (File size 0.00 Mb.),   SM-J701F (File size 681.00 Mb.),   ACER A1-810 ລວມຟາຍ (File size 494.00 Mb.),   OPPO A37 ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   SM-A320F (File size 362.00 Mb.),   SM-J530F (File size 250.00 Mb.),   iQ 5.5 V13 (File size 683.00 Mb.),   OPPO F1S ແກ້ ເບດແບນຫາຍ ເທສ ຜ່ານ noy bigtelecom (File size 1.2 Gb.),   istyle 7.7 DTV UNLOCK SIM ແລະແກ້ອາການຕ່າງໆ (File size 916.00 Mb.),   SM-J700F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 7.00 Mb.),   ZTE BLADE D6 Lite 4G L ຜ່ານແມັມ (File size 1.2 Gb.),   VIVO Y31 (File size 1.1 Gb.),   Beyond Gen 1 (File size 415.00 Mb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO N5209 ROM-New 2018 (File size 1.5 Gb.),   driver (File size 247.00 Mb.),   GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   X-BO V9 (File size 575.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   GT-N7100 DUMP File (File size 1.6 Gb.),   BG2-W09 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   A750G u2 frp (File size 3.3 Gb.),   Aplus S500 (File size 1.3 Gb.),   OPPO F5 ROM-New 2018 (File size 3.6 Gb.),   ALL ROM LG (File size 0.00 Mb.),   n910v toot u2 (File size 0.00 Mb.),   ALP-L29 (File size 3 Gb.),   SM-C7000 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   NEX Slim 2 (File size 0.00 Mb.),   iphone6 ຈຸດວັດໄຟພາກເປີດເຄື່ອງ (File size 1.00 Mb.),   SM-G925F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   zenfone 2 leser Z00ED ແກ້ຄ້າງແລະຕິດຈີເມວ (File size 1.3 Gb.),   SM-J320Y ຟາຍ ADB (File size 0.00 Mb.),   SM-G960U,U1.XU (File size 880.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມລົງພາສາໄທ ຟຣີ (File size 5.00 Mb.),   VIVO Y65 ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   istyle 2.4 V12 (File size 0.00 Mb.),   Huawei Y600 - U151 by sptool (File size 388.00 Mb.),   MSM Downloadtool test done (File size 1.00 Mb.),   SM-J111F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G965U (File size 840.00 Mb.),   P9 preloader_aeon6580_weg_l_l18 (File size 580.00 Mb.),   S8-701u rom (File size 0.00 Mb.),   Nipda Herricane S7ແລະ note5 (File size 630.00 Mb.),   i-novo i552Quad core ມີພາບປະກອບ (File size 633.00 Mb.),   Nipda Arctic N3 cpu Spreadtrum (File size 14.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ROM MGT

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808