Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  NEX Smile 3 (File size 0.00 Mb.),   Mate 7 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Mate S ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G955F (File size 692.00 Mb.),   SM-A700F (File size 299.00 Mb.),   OPPO A71 ROM-New up (File size 1.5 Gb.),   ACER B1-A71 ລວມຟາຍ (File size 305.00 Mb.),   LAVA 7S Plus (File size 679.00 Mb.),   OPPO R1L R8006 ແລະ R1s R8007 ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 1 Gb.),   Huawei G730-U10 ລອມສູນ (File size 1.49 Gb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ SP TOOL (File size 30.00 Mb.),   happy phone 3g 2.8 plus unlocksim กล่องสีฟ้า (File size 50.00 Mb.),   NEX Slim 1 (File size 0.00 Mb.),   SM-J730G (File size 422.00 Mb.),   WIko PULP FAB 4G (File size 731.00 Mb.),   LAVA 360 ver s107 (File size 415.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ N (File size 5.00 Mb.),   NEX Slim 5 (File size 0.00 Mb.),   SM-J105B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   N5 ລອມສູນປີ2017 (File size 418.00 Mb.),   SM-C710F (File size 681.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 7.00 Mb.),   OPPO F3 ROM-New 2018 (File size 1.7 Gb.),   iphone6plus i2C ພາກເປີດເຄື່ອງ (File size 1.00 Mb.),   NEX Start 7 (File size 0.00 Mb.),   SM-T111M (File size 748.00 Mb.),   SM-G960N (File size 1 Gb.),   SM-T380 (File size 500.00 Mb.),   SM-J730GM (File size 401.00 Mb.),   SM-N9005 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A39 CPH1605 ແຟັດປົດຫນ້າຈໍແລະອື່ນໆ (File size 1.29 Gb.),   Huawei G610-U00 ລວມຟາຍ (File size 1 Gb.),   Huawei C8816 ແກ້ຄ້າງ (File size 799.00 Mb.),   OPPO Joy Plus R1011 ລວມຟາຍແກ້ອາການຕ່າງໆ (File size 1.7 Gb.),   SM-G935W8 ຟາຍ ADB (File size 27.11 Mb.),   SM-G510GN ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   ACER A3-A20 FHD ລວມຟາຍ (File size 720.00 Mb.),   istyle 7.3 (File size 454.00 Mb.),   ACER B1-A71 ລວມຟາຍ (File size 241.00 Mb.),   OPPO R8206 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 2.00 Mb.),   GT-S7270 DUMP File (File size 709.00 Mb.),   SM-J700H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   WIKO jerry ແກ້ຄ້າງ (File size 982.00 Mb.),   SM-G920V ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   ZTE V830W ລວມຟາຍ (File size 591.00 Mb.),   SM-G925D (File size 342.00 Mb.),   OPPO R7F ROM-New 2018 (File size 1.01 Gb.),   i-novo i512 v3 (File size 832.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    IPHONE 6S

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808