Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  Huawei Honor V8 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO R7G ROM-New 2018 (File size 1.4 Gb.),   ZTE V817 ຜ່ານແມັມ (File size 429.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935A ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J111F-DS (File size 1 Gb.),   NEX Smile 1 (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   ZTE Blade V6 (File size 800.00 Mb.),   SM-J700F (File size 786.00 Mb.),   Tab hawei ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SKG-Modern S4/S4a MT6580 ລວມຟາຍ (File size 766.00 Mb.),   ACER A3-A20 FHD ລວມຟາຍ (File size 720.00 Mb.),   SM-j510F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   OPPO Joy 3 A11w ລວມຟາຍ (File size 811.00 Mb.),   MT6572__Samsung__SM-J900FN__j7209__4.2.2 (File size 288.00 Mb.),   WIKO SUNNY ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   NTAB1 ລອມສູນ (File size 405.00 Mb.),   ALL ROOT (File size 0.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   SM-A510F (File size 1.6 Gb.),   N18 (File size 446.00 Mb.),   SM-J120G (File size 1 Gb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 399.00 Mb.),   LAVA 588 yuanda72_cwet_kk (File size 0.00 Mb.),   DRIVER NOKIA ລຸ້ນປຸ່ມກົດ (File size 0.00 Mb.),   NEX Smile 3 (File size 0.00 Mb.),   OPPO F5-Youth ROM-New 2018 (File size 1.00 Mb.),   S6 Edeg SM-G925I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   X-BO V11 ແກ້ໄຂ (File size 0.00 Mb.),   SM-G930F__s7272__4.2.2__S7272_3G_6.0.1_V1.1 (File size 270.00 Mb.),   NEX Smile 3 big (File size 0.00 Mb.),   OPPO 5207 ROM-New 2018 (File size 1.5 Gb.),   SM-G920A (File size 442.00 Mb.),   Huawei Honor 3C ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO N1 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   OPPO A71+A71K ແກ້ລ໋ອກຊິມ+ຫນ້າຈໍແກ້ກ້ອງຫລັງແລະອື່ນໆ (File size 2 Gb.),   iQ 5.9 (File size 1.2 Gb.),   SM-T705 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Play 4 (File size 492.00 Mb.),   Curve5 (File size 685.00 Mb.),   SM-j111F/DS ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J510FN (File size 2 Gb.),   iphone6S ຈຸດວັດໄຟເຂົ້າ CPU (File size 1.00 Mb.),   DRIVER FAST BOOT ASUS (File size 0.00 Mb.),   istyle 8.3 DUMP File (File size 220.00 Mb.),   NEX Slam 8 (File size 0.00 Mb.),   SM-G900T ຟາຍ ADB (File size 11.99 Mb.),   OPPO R9m ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   iQ Z ver18 (File size 1.5 Gb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ໂປຣແກຣມຄົ້ນຫາລະຫັດໄອຄາວໄອໂຟນ

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808