Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NEX Smart 14 (File size 0.00 Mb.),   SM-N950N (File size 818.00 Mb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   OPPO R8113 ແກ້ ລີເຊັດບໍ່ຫາຍ (File size 29.00 Mb.),   SM-G965F (File size 1.1 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   Curve5 (File size 685.00 Mb.),   SM-G920W8 (File size 1.6 Gb.),   OPPO U7011 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 460.00 Mb.),   SKG-AD572 I6+ (File size 535.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 381.00 Mb.),   SM-J500M ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   iQ xPro2 (File size 0.00 Mb.),   SM-G920I (File size 879.00 Mb.),   X-BO M9 mini (File size 425.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935P ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A730F (File size 881.00 Mb.),   DTAC Phone S2 ແກ້ຄ້າງແລະຕິດແອັດເຄົ້າ (File size 0.00 Mb.),   SM-G920T (File size 1.5 Gb.),   SM-A320F (File size 380.00 Mb.),   AIS LAVA550 ປົດລ໋ອກ google (File size 0.00 Mb.),   Huawei G730-U30 (File size 627.00 Mb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   SM-J710F (File size 375.00 Mb.),   Huawei GR5 KII-L22 ລອມສູນ (File size 1.5 Gb.),   Nipda Arctic N8 (File size 31.00 Mb.),   OPPO R8201 ROM-New 2018 (File size 1.1 Gb.),   CPH1853_11_A.19_181212_d4f9dd3a-bigtelecom (File size 4 Gb.),   SM-G965W (File size 871.00 Mb.),   SM-A300F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO F5-Youth ROM-New 2018 (File size 3.5 Gb.),   iQ 2 unlock FRP by tools (File size 9.00 Mb.),   istyle 210 ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 546.00 Mb.),   SM-N900P (File size 1 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   i-novo i612R or i612 (File size 457.00 Mb.),   Lenovo S960 SP Flash Tools (File size 1.2 Gb.),   Nipda Cyclone Mini ກ່ອງເຫລືອງ (File size 429.00 Mb.),   OPPO R831K ຜ່່ານໂປຣແກຣມ (File size 529.00 Mb.),   SM-J320P ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   istyle 216 V14 (File size 490.00 Mb.),   NEX Slim 3 (File size 0.00 Mb.),   Acer Z150 (File size 499.00 Mb.),   Beyond Gen 7 (File size 346.00 Mb.),   ALL Odin(ໂປຣແກຣມແຟັດ) (File size 1.00 Mb.),   LAVA 755 UNLOCK SIM (File size 300.00 Mb.),   SM-J510H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   GT-I9500 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ໄດເວີ່ ແລະ ໂປຣແກຣມແຟັດ CPU Qualcom

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808