Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  ROM OPPO A37FW (File size 1.9 Gb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO R9S ROM-New 2018 (File size 1.7 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 13.00 Mb.),   DRIVER MTK 32bit+64bit (File size 0.00 Mb.),   IQ 106 CLONE (File size 1.2 Gb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 399.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935A ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NEX Start 7 (File size 0.00 Mb.),   Huawei G510-0251 ລອມສູນ (File size 547.00 Mb.),   i-novo i615 A9 ມີ2ເວີຊັ່ນ (File size 903.00 Mb.),   SM-G611SLK (File size 550.00 Mb.),   iQ 8.2A V.T5 (File size 432.00 Mb.),   SM-G610F (File size 555.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   HITZ 20 UNLOCK SIM (File size 6.00 Mb.),   Wow 2 (File size 769.00 Mb.),   AUM-AL20 (File size 2.3 Gb.),   LAVA 560 ແກ້ຄ້າງແລະ unlock SIM ver s110ຫລື s111 (File size 871.00 Mb.),   SM-J320ZM ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   DRIVER ແຍກລຸ້ນ (File size 0.10 Mb.),   OPPO R831 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 603.00 Mb.),   MT6572__Samsung__SM-J900FN__j7209__4.2.2 (File size 288.00 Mb.),   SM-A600G (File size 3 Gb.),   i-novo i17fast+ ມີພາບປະກອບ (File size 354.00 Mb.),   ZTE V769M(DTAC) ລວມຟາຍ (File size 464.00 Mb.),   SM-G530F DUMP+FILE ROOT (File size 200.00 Mb.),   J7 pro MT6580__KLD__J7__KLD__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WE.L (File size 501.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J100H ຟາຍ ADB (File size 5.04 Mb.),   ZTE V769M(DTAC) ລວມຟາຍ (File size 437.00 Mb.),   i-novo i552mango V1.06 ມີພາບປະກອບ (File size 459.00 Mb.),   ZTE V779M ລວມຟາຍ (File size 707.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   Hauwei Y625-U43 ຜ່ານແມັມ (File size 787.00 Mb.),   zxw tools (File size 0.00 Mb.),   SM-N950F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SamsungToolPRO_24.3+Setup (File size 3.00 Mb.),   i-novo i552 happy+4G (File size 464.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   SM-G925T ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   SM-G928V (File size 573.00 Mb.),   Huawei Y5 2017 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   IQ 6.2 V11 by sptool (File size 534.00 Mb.),   SM-T380 (File size 500.00 Mb.),   SM-J100H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   E19 (4G) (File size 716.00 Mb.),   mi reset data - frp reset (File size 10.00 Mb.),   SKG-A206/206C (File size 424.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ໄດເວີ່ ແລະ ໂປຣແກຣມແຟັດ CPU BROADCOM

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808