Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   OPPO F5 ROM-New 2018 (File size 3.6 Gb.),   SM-T230 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G610F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Zenfone 2 Laser Z00E ( ZE500L ) (File size 1.4 Gb.),   SM-J700P ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   zenfone max Z010D ແກ້ ຈີເມວ (File size 1.3 Gb.),   ACER A1-841 ລວມຟາຍ (File size 654.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 613.00 Mb.),   SM-N920T 7.0 S6 U6 ROOT TWRP (File size 5.00 Mb.),   ໄດເວີ່ samsung ເອົາໄວ້ເພື່ອແຟັດເຄື່ອງແລະປົດລ໋ອກຕ່າງໆ (File size 0.00 Mb.),   NCK ແຄັກໃຊ້ບ່ອຍ (File size 38.10 Mb.),   OPPO R829 ຜ່ານແມັມ (File size 1.1 Gb.),   vivo y35 (PD1502L)Black brick Repair ROM (File size 1 Gb.),   SM-A810S (File size 647.00 Mb.),   i-novo i552mango V1.08 (File size 534.00 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   Honor 6Plus ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ເວບໂຫລດລອມ OPPO ເວບນອກ (File size 0.00 Mb.),   N20 (File size 622.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ SP TOOL (File size 7.00 Mb.),   iQ Z ver18 (File size 73.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   EP13 (6″) (File size 484.00 Mb.),   SM-J320P (File size 1 Gb.),   oppo A3s 1853 ver21 (File size 0.00 Mb.),   OPPO R7 Plus ROM-New 2018 (File size 1.8 Gb.),   OPPO R5 R8106 ລວມຟາຍ (File size 1.2 Gb.),   LAVA 810 ລວມທຸກເວີຊັ່ນ (File size 742.00 Mb.),   SM-G610FD ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   OPPO A51f ( Mirror 5 ) (File size 3.2 Gb.),   DRIVER MTK 32bit+64bit (File size 0.00 Mb.),   iphone6 ຫນ້າທີ່ແລະຕຳແຫນ່ງ ຫນ້າ+ຫລັງ (File size 1.00 Mb.),   ເຊັກ Free (File size 1.00 Mb.),   N9 (File size 440.00 Mb.),   SM-G5520Z ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J700T1 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   UMT dongle (File size 1.00 Mb.),   SM-J100ML (File size 137.00 Mb.),   DRIVER QC (File size 13.00 Mb.),   Huawei Y625-U32 ຜ່ານສາຍ ເທສຜ່ານ (File size 0.10 Mb.),   SM-J510FN (File size 427.00 Mb.),   OPPO Joy Plus R1011 ລວມຟາຍແກ້ອາການຕ່າງໆ (File size 850.00 Mb.),   sm -j600g (File size 3 Gb.),   driver (File size 247.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 10.00 Mb.),   SM-G570F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   X-BO X14 (File size 640.00 Mb.),   ACER B1-711 ລວມຟາຍ (File size 451.00 Mb.),   NEX 101 2G (File size 0.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ໄດເວີ່ ແລະໂປຣແກຣມແຟັດ CPU SPD

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808