Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-J500H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G955F (File size 2.42 Gb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   TRUE SMART 4G Speedy 4.0_Plus ລອມປົດລ໋ອກແລະລອມເຕັມ VER23 (File size 0.00 Mb.),   OPPO A37 ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   SM-G530T (File size 264.00 Mb.),   SM-A520F (File size 2.5 Gb.),   Nipda Tsunami ລຸ້ນ ປີ2015 (File size 394.00 Mb.),   CM2 (File size 1.00 Mb.),   Huawei Y220-U00 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 282.00 Mb.),   ASUS Fonepad 7 Dual SIM (ME175CG) (File size 678.00 Mb.),   VIVO X9 Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   NEX Sport 2 (File size 0.00 Mb.),   SM-G530H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   CM2 (File size 107.00 Mb.),   SM-G531F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   GT-I9500 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G610F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J200F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Lenovo Vibe K5 A6020a40 (File size 1.2 Gb.),   SM-A710F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   OPPO A33w ຜ່ານ Smartphone Flash (File size 892.00 Mb.),   NEX Smile 3 (File size 0.00 Mb.),   SM-G950N (File size 711.00 Mb.),   OPPO R831K ຜ່່ານໂປຣແກຣມ (File size 528.00 Mb.),   OPPO R821 ROM-New 2018 (File size 487.00 Mb.),   SM-J700H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-T800 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ໄດເວີ່ CPU MTK (File size 41.00 Mb.),   APLUS A4 (File size 0.00 Mb.),   SKG-A201C J1 (File size 349.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ N (File size 5.00 Mb.),   SKG-Modern S4/S4a MT6580 ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   Honor 6Plus ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   GT-I9300 s3 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   G620 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   ACER Z130S AIS (File size 1.1 Gb.),   SM-J530Y (File size 400.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມຈັດການປົດ G-MAIL ແລະອື່ນໆ CPU SPD (File size 1.00 Mb.),   N15 (File size 488.00 Mb.),   iQ 5.7A ແຟັດໃນໂຫມດ flashboot (File size 952.00 Mb.),   Asus K01N FE171CG (File size 1.4 Gb.),   VIVO V5Plus ແກ້ລະຫັດຫນ້າຈໍ+FRP (File size 1.56 Mb.),   WIKO HIGHWAY SIGNS VER18 (File size 548.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   LAVA W5_TH_S120_S121_Unlock (File size 42.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    N-SERIES

   
  SM-N920V new UP
   
  SM-N920N
   
  SM-N920T 7.0 S6 U6 ROOT TWRP
   
  SM-N960W
   
  SM-N960U
   
  SM-N960N
   
  SM-N960F
   
  SM-N935KLS
   
  SM-N930V
   
  SM-N930V
   
  SM-N920V
   
  SM-N920A
   
  SM-N950X
   
  SM-N950W
   
  SM-N950U1
   
  SM-N950U
   
  SM-N950N
   
  SM-N950F
   
  SM-N9508
   
  SM-N9500
   
  SM-N935S
   
  SM-N935L
   
  SM-N935K
   
  SM-N935F
   
  SM-N930X
   
  SM-N930T
   
  SM-N930S
   
  SM-N930R7
   
  SM-N930R6
   
  SM-N920R4
   
  SM-N920P
   
  SM-N920L
   
  SM-N920K
   
  SM-N920I
   
  SM-N920G
   
  SM-N920CD
   
  SM-N920C
   
  SM-N920A
   
  SM-N9208
   
  SM-N9200
   
  SM-N916S
   
  SM-N916L
   
  SM-N916K thai
   
  SM-N915X
   
  SM-N915W8
   
  SM-N915V
   
  SM-N915T
   
  SM-N915S
   
  SM-N915R4
   
  SM-N915P
   
  SM-N915L
   
  SM-N915K
   
  SM-N915G
   
  SM-N915FY
   
  SM-N915F
   
  SM-N915D
   
  SM-N915A
   
  SM-N9150
   
  SM-N910X
   
  SM-N910W8
   
  SM-N910V
   
  SM-N910U
   
  SM-N910T3
   
  SM-N910T2
   
  SM-N910T
   
  SM-N910S
   
  SM-N910R4
   
  SM-N910P
   
  SM-N910L
   
  SM-N910K
   
  SM-N910H
   
  SM-N910G
   
  SM-N910F
   
  SM-N910CQ
   
  SM-N910C
   
  SM-N910A
   
  SM-N9109W
   
  SM-N9108V
   
  SM-N9106W
   
  SM-N9100
   
  SM-N900X
   
  SM-N900W8
   
  SM-N900V
   
  SM-N900U
   
  SM-N900T
   
  SM-N900S
   
  SM-N900R4
   
  SM-N900P
   
  SM-N900L thai
   
  SM-N900K
   
  SM-N900D
   
  SM-N900A
   
  SM-N9009
   
  SM-N9008V
   
  SM-N9008S
   
  SM-N9008
   
  SM-N9007
   
  SM-N9006
   
  SM-N9005
   
  SM-N9002
   
  SM-N9000Q
   
  SM-N900
   
  SM-N750S
   
  SM-N750L
   
  SM-N750K
   
  SM-N7509V
   
  SM-N7509
   
  SM-N7508V
   
  SM-N7507
   
  SM-N7506V
   
  SM-N7505L
   
  SM-N7505
   
  SM-N7505
   
  SM-N7502
   
  SM-N7500Q
   
  SM-N750
   
  SGH-N710
   
  SGH-N700
   
  SGH-N628
   
  SGH-N620E
   
  SGH-N620
   
  SGH-N600
   
  SGH-N500
   
  SGH-N400
   
  SGH-N300
   
  SGH-N288
   
  SGH-N200
   
  SGH-N188
   
  SGH-N155
   
  SGH-N100
   
  SGH-N075T
   
  SGH-N035
   
  SCH-N719
   
  GT-N8020
   
  GT-N8013
   
  GT-N8010
   
  GT-N8005
   
  GT-N8000
   
  GT-N7108D
   
  GT-N7108
   
  GT-N7105T
   
  GT-N7105
   
  GT-N7102I
   
  GT-N7102
   
  GT-N7100T
   
  GT-N7100
   
  GT-N7005
   
  GT-N7000B
   
  GT-N7000
   
  GT-N5120
   
  GT-N5110
   
  GT-N5105
   
  GT-N5100
  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808