Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 399.00 Mb.),   SM-J730K (File size 500.00 Mb.),   SM-J500FN ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Huawei Honor 5X KILL-L21 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   IQ 5.1pro V.T22 by SD CARD (File size 657.00 Mb.),   SM-A530F (File size 930.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   SM-A720L (File size 550.00 Mb.),   SM-J730G (File size 2 Gb.),   OPPO R831K ຜ່່ານໂປຣແກຣມ (File size 525.00 Mb.),   OPPO R5 R8107 ມີໂປຣແກຣມແຟັດລວມກັນ (File size 0.00 Mb.),   Honor 6Plus ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   DTAC ZTE Blade L2 ຜ່ານແມັມ (File size 0.00 Mb.),   Curve5 (File size 685.00 Mb.),   OPPO R8007 ROM-New 2018 (File size 500.00 Mb.),   WIKO U FEEL (File size 1.2 Gb.),   OPPO F5 ROM-New 2018 (File size 3.6 Gb.),   ZTE V831W ຜ່ານແມັມແລະຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 543.00 Mb.),   istyle 215 ລອມເຕັມ (File size 432.00 Mb.),   ACER A3-A20 FHD ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   SM-C710F (File size 1.7 Gb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 399.00 Mb.),   Honor H30-C00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G950W (File size 678.00 Mb.),   ROM VIVO Y69+tools fix all (File size 2 Gb.),   SM-G925T (File size 370.00 Mb.),   NCK ແຄັກໃຊ້ບ່ອຍ (File size 38.10 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   LAVA A1 Plus yuanda6580 (File size 0.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SM-A720F (File size 482.00 Mb.),   SM-A300H (File size 673.00 Mb.),   N18 (File size 938.00 Mb.),   iQ Z ລວມຫລາຍຟາຍ (File size 1.5 Gb.),   TURE SMART MAX 4.0 FIX ແກ້ລູກຄ້າໄປອັບເດດມາ (File size 581.00 Mb.),   Beyond Gen 2 (File size 259.00 Mb.),   Internet Download Manager (IDM) (File size 10.20 Mb.),   Q Tools pro (File size 0.00 Mb.),   SM-G885F (File size 826.00 Mb.),   istyle 217 V.014 (File size 412.00 Mb.),   NEX Smile 3 (File size 0.00 Mb.),   i-novo iTAB703 dual (Allwinner A23) ຫລາຍເບີບອດ ຄວນສັງເກດ (File size 0.00 Mb.),   ture speedy 5.0 plus unlock sim test done (File size 798.00 Mb.),   Nipda Herricane K520 (File size 0.00 Mb.),   SM-j200H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Asus Live Z00YD ( G500TG ) (File size 1 Gb.),   NEX Slam 6 (File size 0.00 Mb.),   UMT dongle (File size 100.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    MRT dongle SETUP

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808