Latest Uploads
SM-J530Y Full ROM U4 8.0 (File size 2.2 Gb.),   SM-J530Y U4 COMBINATION (File size 497.00 Mb.),   A37M CPU MTK file+tools test by bigtelecom done (File size 2 Gb.),   CUN-L22 ເທສຮຽບຮ້ອຍ ຈົບແນ່ອນ (File size 900.00 Mb.),   Y511-U32 (File size 1 Gb.),   MAIN CAMERA PDF (File size 5.00 Mb.),   MRD-LX2 (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y91 MTK VIVO 1816 rom backup (File size 2 Gb.),   sm-g610f Themister (File size 5.00 Mb.),   S8 PLUS THERMSTORE (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J320H Themistor (File size 5.00 Mb.),   SM-J400F thermistor (File size 5.00 Mb.),   I.N.LINK IN1 (File size 600.00 Mb.),   DRA-LX2 (File size 1 Gb.),   Wuxinji setup (File size 0.00 Mb.),   SM-N920V new UP (File size 600.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   SM-G935F U5 (File size 548.00 Mb.),   SM-G935F U5 (File size 2 Gb.),   LG F500K (File size 1.5 Gb.),   T1-701U DUMP File by UFI box (File size 800.00 Mb.),   Sunny 3Plus FRP (File size 45.00 Mb.),   MRT crack 2.60 (File size 400.00 Mb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   SM-A105G (File size 2 Gb.),   ຈໍສະແດງຜົນ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   ຈໍສະແດງຜົນແລະໄຟຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   camera (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ກ້ອງຫນ້າ ກ້ອງຫລັງ ບໍ່ໄດ້ (File size 1.00 Mb.),   ຸປຸ່ມໂຮມ (File size 1.00 Mb.),   ສັນຍານບໍ່ມີ (File size 1.00 Mb.),   ໄຟຫນ້າຈໍບໍ່ສະຫວ່າງ (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບເບດແບນ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   ລະບົບສາກ iphone6 (File size 1.00 Mb.),   T1-701U (File size 1 Gb.),   ROM VIVO Y81S VIVO Y81I convert thai (File size 4 Gb.),   Tools unlock MDM (File size 200.00 Mb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 5 Gb.),   NOVA 2S HWI-AL00 (File size 4 Gb.),   VIVO Y93S PD1818C (File size 1.5 Gb.),   VIVO PD1818CF (File size 2 Gb.),   SHV-E250K (File size 1 Gb.),   G630-U10 (File size 600.00 Mb.),   OPPO F5 last versoin (File size 0.00 Mb.),   SM-J250F SCHEMATICS (File size 0.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  VIVO V1-y35 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   ACER A3-A20 FHD ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   OPPO N3 ລະຫັດ N5206 (File size 1.1 Gb.),   SM-G960N (File size 1 Gb.),   SM-T230 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A710S U2 FRP (File size 1.3 Gb.),   SM-A510F ຟາຍADB test (File size 10.00 Mb.),   OPPO F1s ລວມຟາຍ (File size 1.2 Gb.),   OPPO A83 Boot DA file (File size 0.00 Mb.),   NEX Slam 5 (File size 0.00 Mb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   SM-G130H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   ZTE V816W ລວມຟາຍ (File size 636.00 Mb.),   Wiko Highway Pure V16 (File size 0.00 Mb.),   Nipda Cyclone Mini (File size 429.00 Mb.),   iQ X LEON (File size 1 Gb.),   T00P ASUS ZENFONE5 (File size 914.00 Mb.),   Huawei Ascend Mate 7 ( MT7-L09 ) (File size 1.29 Gb.),   ZTE V797 ລວມຟາຍ (File size 427.00 Mb.),   TURE SMART MAX 4.0 UNLOCK SIM (File size 608.40 Mb.),   7Zip (File size 1.00 Mb.),   APLUS A4 (File size 0.00 Mb.),   ALP-L29 (File size 3 Gb.),   VIVO V5 ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   SM-G955U (File size 4 Gb.),   NEX Start 9 (File size 0.00 Mb.),   SM-G955F/FD (File size 742.00 Mb.),   OPPO A83 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   Nipda Typhoon S006 (File size 1.3 Gb.),   LAVA A1 ver s111 (File size 875.00 Mb.),   SM-T110 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Acer Z520 ລຸ້ນ 1 SiM (File size 773.00 Mb.),   OPPO A39 ROM-New 2018 (File size 1.4 Gb.),   ລວມຟາຍ ISTYLE ແບບເຕັມຮູບແບບ ມີຄົບທຸກລຸ້ນ ທຸກຕົວ ສາມາດໂຫລດໄດ້ທີ່ນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານໂຊກດີກັບປີ 2017 (File size 10.00 Mb.),   UMT dongle (File size 369.00 Mb.),   SM-J415F (File size 702.00 Mb.),   VIVO V3 MAX ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   OPPO R9 Pro Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   SM-T111 DUMP File (File size 899.00 Mb.),   N8 (File size 455.00 Mb.),   MSM Downloadtool test done (File size 1.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NEX Slam 5 (File size 0.00 Mb.),   IQ 2 (File size 200.00 Mb.),   SM-N9005 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A730F (File size 881.00 Mb.),   ACER A1-841 ລວມຟາຍ (File size 654.00 Mb.),   iphone6plus ກ້ອງຫນ້າ (File size 1.00 Mb.),   iphone5s ກ້ອງຫນ້າ (File size 5.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    FILE DUMP OPPO

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808