Latest Uploads
UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J530YM (File size 518.00 Mb.),   SM-J530SKL (File size 600.00 Mb.),   SM-J415F (File size 702.00 Mb.),   SM-J400F (File size 1.4 Gb.),   SM-J400F (File size 451.00 Mb.),   SM-J330SKL (File size 477.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SP TOOL ລວມ ຫລາຍເວີຊັ່ນ(ໂປຣແກຣມແຟັດ) ເລືອກໂຫລດທີລະເວີຊັ່ນ (File size 44.00 Mb.),   Y600-U20 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SCV35 unlock sim (File size 2 Gb.),   DTAE ZTE L110 UNLOCK (File size 0.00 Mb.),   SM-G928V (File size 573.00 Mb.),   SM-J710GN ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   IQ 2 test done 7.0 iq2 (File size 995.00 Mb.),   iphone5 ໄຟລ້ຽງຈໍສຳຜັດ (File size 1.00 Mb.),   istyle 215 ລອມເຕັມ (File size 432.00 Mb.),   NEX Sport 2 (File size 0.00 Mb.),   WIKO SLIDE (File size 473.00 Mb.),   boot frp HUAWEI CRO-L22 (File size 1.00 Mb.),   SM-J710FN (File size 431.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ S (File size 5.00 Mb.),   Asus Fonepad K019 ( FE375CG ) (File size 886.00 Mb.),   BG2-W09 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   IQ 5.1pro V.T22 by SD CARD (File size 657.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   iQ 9.1 V21 (File size 623.00 Mb.),   Mifaso P2 cpu spd sp7731 (File size 849.00 Mb.),   ACER B1-721 ລວມຟາຍ (File size 536.00 Mb.),   OPPO A51W ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   SM-J710F (File size 375.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SM-G5510Z ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   OPPO R831K ຜ່່ານໂປຣແກຣມ (File size 572.00 Mb.),   ACER B1-750 ລວມຟາຍ (File size 925.00 Mb.),   ZTE V797 ລວມຟາຍ (File size 427.00 Mb.),   SM-J200GU (File size 278.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   SM-G920T ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G925F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ACER A1-830 ລວມຟາຍ (File size 654.00 Mb.),   VIVO V3 MAX ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   HUAWEI Y6II CAM-L21 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Acer Z320 / Z330 ປົດແອັດເຄັ້າຜ່ານຄຳສັ່ງແຟັດບູທ (File size 0.00 Mb.),   TELEGO WISE5 (File size 0.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 404.00 Mb.),   SM-G530H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A500FU ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   A600 new ເບີ່ງຕາມພາບ (File size 500.00 Mb.),   SM-N950U (File size 856.00 Mb.),   iphone6 ລະບົບສຳຜັດ (File size 1.00 Mb.),   SGH-E7009 (File size 245.00 Mb.),   LAVA 500 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 527.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   SM-J105B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NEX Slim 5 (File size 0.00 Mb.),   ASUS Fonepad 7 Dual SIM (ME175CG) (File size 749.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM TIMI

  Tablete 3G TiMi T1 board K0706M_V1.2 (
 • ເບິ່ງ 726 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 11:01 น.

  ຖ້າຕິດລະຫັດໃສ່ : bigtelecom

  ຄວນລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນເດີ່ພີ່ນ້ອງປ້ອງກັນໄວ້


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808