Latest Uploads
UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J530YM (File size 518.00 Mb.),   SM-J530SKL (File size 600.00 Mb.),   SM-J415F (File size 702.00 Mb.),   SM-J400F (File size 1.4 Gb.),   SM-J400F (File size 451.00 Mb.),   SM-J330SKL (File size 477.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  B109H (File size 100.00 Mb.),   SM-A720F (File size 481.00 Mb.),   ZTE V817 ຜ່ານແມັມ (File size 429.00 Mb.),   SP TOOL ລວມ ຫລາຍເວີຊັ່ນ(ໂປຣແກຣມແຟັດ) ເລືອກໂຫລດທີລະເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   B8000 H (File size 722.00 Mb.),   zxw tools (File size 205.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ ລວມ OPPO (File size 5.00 Mb.),   ACER A3-A11 ລວມຟາຍ (File size 651.00 Mb.),   SM-A800I (File size 353.00 Mb.),   iphone5 ໄມສົນທະນາ MIC (File size 1.00 Mb.),   ture supper2 UNLOCK SIM (File size 0.00 Mb.),   Huawei Ascend P6-U06 ລອມສູນ (File size 1 Gb.),   SM-G610F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   OPPO A71 2018 new up (File size 2.3 Gb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   zenfone max Z010D ແກ້ ຈີເມວ (File size 1.3 Gb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   i-novo I-401 plus (File size 300.00 Mb.),   GT-I9300i ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   Huawei Y220-U00 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 282.00 Mb.),   SM-J700M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   mi reset data - frp reset (File size 10.00 Mb.),   ACER B1-720 ລວມຟາຍ (File size 625.00 Mb.),   rom CHC-U01 (File size 1 Gb.),   WIKO HIGHWAY SIGNS VER18 (File size 548.00 Mb.),   Zenfone 5 LTE ( A500KL / T00P ) (File size 814.00 Mb.),   OPPO 1s ( 1601 ) ລອມສູນ ຜ່ານແມັມ (File size 139.00 Mb.),   SM-A600G (File size 701.00 Mb.),   Vivo Y28 ລວມຟາຍ (File size 1.1 Gb.),   Nipda Herricane S6E (File size 345.00 Mb.),   Aplus A600 (File size 413.00 Mb.),   SM-G950F (File size 676.00 Mb.),   SM-G930F (File size 2 Gb.),   Vivo Y27 (File size 0.00 Mb.),   SP TOOL ລວມ ຫລາຍເວີຊັ່ນ(ໂປຣແກຣມແຟັດ) ເລືອກໂຫລດທີລະເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   SM-J510H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-A530F (File size 841.00 Mb.),   SM-J500M ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   N6 (File size 433.00 Mb.),   inhon G260 unlock sim (File size 0.00 Mb.),   iphone5s ພາບຫນ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໄອຊີ ດ້ານຫລັງ+ຫນ້າ (File size 5.00 Mb.),   NEX Slam 9 (File size 0.00 Mb.),   OPPO R815 ROM-New 2018 (File size 500.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J105B (File size 1.02 Gb.),   OPPO R11 ROM-New 2018 (File size 6.6 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM TIMI

  TIMI T123 G (
 • ເບິ່ງ 366 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 17 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 10:43 น.

  ຖ້າຕິດລະຫັດໃສ່ : bigtelecom

  ຄວນລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນເດີ່ພີ່ນ້ອງປ້ອງກັນໄວ້  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808