Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  VIVO Y51 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   GT-I9305 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Honor H30-C00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N9005 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   X-BO X14 (File size 640.00 Mb.),   SM-G7102 (File size 246.00 Mb.),   NEX Smile 4 (File size 0.00 Mb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Play 3 (File size 597.00 Mb.),   DRIVER MTK 32bit+64bit (File size 55.26 Mb.),   SM-G890A ຟາຍ ADB (File size 23.45 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 404.00 Mb.),   OPPO R7g Australia ROM-New 2018 (File size 1.4 Gb.),   SM-G925D (File size 342.00 Mb.),   iphone5 ໄມສົນທະນາ MIC (File size 1.00 Mb.),   A7010a48 ຮອມສູນ (File size 0.10 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   X-BO M9 mini (File size 425.00 Mb.),   Nipda Cyclone Dual (File size 162.00 Mb.),   Nipda Hurricane P2 (File size 1 Gb.),   TWZ-W55 ລວມຟາຍແກ້ແລະປົດລ໋ອກ (File size 0.00 Mb.),   OPPO R8113 Piano ແກ້ອາການຕ່າງໆ (File size 405.00 Mb.),   Happyphone 2.8 3G ປີ 2016 ແກ້ຄ້າງແລະປົດລ໋ອກ (File size 57.00 Mb.),   SM-J701F (File size 538.00 Mb.),   SM-A510FD (File size 1.6 Gb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 399.00 Mb.),   Nipda Herricane S7ແລະ note5 (File size 630.00 Mb.),   i-novo i402 A2 (File size 327.00 Mb.),   SM-G935S (File size 590.00 Mb.),   SGH-E700F (File size 178.00 Mb.),   istyle7.5 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 544.00 Mb.),   WIKO SLIDE (File size 473.00 Mb.),   istyle 7.7 DTV UNLOCK SIM ແລະແກ້ອາການຕ່າງໆ (File size 916.00 Mb.),   GT-I9300i ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J700H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NTAB1 ລອມສູນ (File size 381.00 Mb.),   iphone6plus ກ້ອງຫລັງ (File size 1.00 Mb.),   ລວມໂປຣແກຣມແຟັດ CPU QUALCOM (File size 0.00 Mb.),   Mate 7 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A510F (File size 351.00 Mb.),   Wiko Pulp 4G (File size 867.00 Mb.),   WIKO U FEEL (File size 1.2 Gb.),   WIKO HIGHWAY SIGNS VER18 (File size 548.00 Mb.),   Aplus S500 (File size 331.00 Mb.),   SM-G610F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   DTAC Blade A510 ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   iphone7 ຄຳສັ່ງ (File size 1.00 Mb.),   ACER A1-830 ລວມຟາຍ (File size 654.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO R8113 Piano ແກ້ອາການຕ່າງໆ (
 • ເບິ່ງ 206 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:50 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808