Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  zenfone Z008D ຜ່ານຄອມ (File size 1.7 Gb.),   N5 (File size 551.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ACER A1-811 ລວມຟາຍ (File size 498.00 Mb.),   SM-J700M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J7008 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J700F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   ZTE V769M(DTAC) ລວມຟາຍ (File size 464.00 Mb.),   Y600-U20 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   DTAC Phone S2 ແກ້ຄ້າງແລະຕິດແອັດເຄົ້າ (File size 1.5 Gb.),   SM-G925A (File size 2 Gb.),   S7 Edge SM-G935P ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iphone5 ຈໍບໍ່ສະແດງຜົນ LCM (File size 5.00 Mb.),   Huawei Y5ii ລະຫັດ CUN-U29 ຜ່ານແມັມ (File size 1.09 Gb.),   istyle 221 V.12 (File size 649.00 Mb.),   IQ XA ver 1.37 (File size 664.00 Mb.),   OPPO R5 R8106 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 1.3 Gb.),   iphone6 ກ້ອງຫນ້າ (File size 1.00 Mb.),   Asus T00N PadFone S (PF500KL) (File size 1 Gb.),   NEX Start 1 (File size 0.00 Mb.),   POWER-2 (File size 491.00 Mb.),   SM-J730GM (File size 1 Gb.),   OPPO A57 ROM-New 2018 (File size 1.6 Gb.),   Mate S ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   NEX Slim 2 (File size 0.00 Mb.),   Nipda Cyclone G3 (File size 405.00 Mb.),   SM-J530F (File size 396.00 Mb.),   Play 2 (File size 519.00 Mb.),   App setup by apk (File size 22.00 Mb.),   istyle 216 V14 (File size 490.00 Mb.),   ZTE V797 ລວມຟາຍ (File size 427.00 Mb.),   Lenovo A2020a40 unlockແລະແກ້ຄ້າງໂລໂກ້ (File size 1.01 Gb.),   Huawei Y220-U00 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 282.00 Mb.),   SM-N950F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   MT6572__AIS__658__AIS__4.4.2_ preloader_yuanda72_cwet_kk (File size 375.00 Mb.),   SM-J200F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Wow 2 (File size 641.00 Mb.),   True Smart TAB 7.0 Quad-Core (File size 636.00 Mb.),   ture super 4 unlock sim2 (File size 653.00 Mb.),   OPPO 1206 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   BG2-W09 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Tablete 3G TiMi T1 board K0706M_V1.2 (File size 477.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ ແລະອື່ນໆ MOTO (File size 11.94 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ N (File size 5.00 Mb.),   SM-G955F/FD (File size 676.00 Mb.),   ROM OPPO A37FW (File size 1.3 Gb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 308.00 Mb.),   SM-J105B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO R815 ລວມຟາຍ ຜ່ານໂປຣແກຣມ (
 • ເບິ່ງ 198 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:47 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808