Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-G955U (File size 677.00 Mb.),   N15 (File size 488.00 Mb.),   TRUE SMART 4G Speedy 4.0_Plus ລອມປົດລ໋ອກແລະລອມເຕັມ VER23 (File size 383.00 Mb.),   Mate 7 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Smart Max 4.0 plus unlock sim v1.1.2 (File size 500.00 Mb.),   SM-G9650 (File size 957.00 Mb.),   Huawei G610-U00 ລວມຟາຍ (File size 1.00 Mb.),   SM-J100M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iQ 5.7A ແຟັດໃນໂຫມດ flashboot (File size 952.00 Mb.),   iphone5 ໄມສົນທະນາ MIC (File size 1.00 Mb.),   NEX Smart 17 ລູ້ນປູ່ມກົດ (File size 0.00 Mb.),   SM-J105B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Wiko Ridge Fab 4G (File size 563.00 Mb.),   iq 6 V18 (File size 454.00 Mb.),   OPPO R831K (File size 932.00 Mb.),   SM-G610FD ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   LAVA 750 ແກ້ຄ້າງ ແລະ UNLOCK SIM (File size 895.00 Mb.),   Y6 PRO TIT-U02 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SKG-AD558 ກ້ອງຫມຸນ ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 470.00 Mb.),   Ture supper 1 unlock sim (File size 1.00 Mb.),   SM-G960F (File size 1.4 Gb.),   MOTO C XT1758 unlock sim (File size 1 Gb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   App iphone4 (File size 143.00 Mb.),   SM-J105HX ຟາຍ ADB (File size 14.38 Mb.),   A1000 unlocksim (File size 635.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   ZTE c310 UNLOCK SIM (File size 0.00 Mb.),   Vivo Y51 ຜ່ານແມັມ (File size 1.4 Gb.),   VIVO Y66 Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   iQ 5.1A by SD CARD (File size 673.00 Mb.),   SM-G530H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO R11 ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   SM-J210F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   ACER A3-A20 ລວມຟາຍ (File size 844.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ N (File size 5.00 Mb.),   OPPO R7g Australia ROM-New 2018 (File size 1.4 Gb.),   Y6 PRO TIT-U02 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G570Y (File size 377.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SM-G531H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   X-BO V5 (File size 0.00 Mb.),   Wiko Rainbow Lite 4G (File size 560.00 Mb.),   Nipda Herricane A8 (File size 0.00 Mb.),   TWZ Y3-03 (File size 691.00 Mb.),   SM-G930V ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-T325 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A51W ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   i-novo i512 Oishii ມີພາບປະກອບ (File size 610.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO R831 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ (
 • ເບິ່ງ 240 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:42 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808