Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-G925I (File size 872.00 Mb.),   ACER A3-A10 ລວມຟາຍ (File size 542.00 Mb.),   SM-J320Y ຟາຍ ADB (File size 0.00 Mb.),   OPPO Joy 3 A11w ຜ່ານແມັມ (File size 891.00 Mb.),   Nipda Typhoon T2 (File size 573.00 Mb.),   Wow 2 (File size 641.00 Mb.),   SM-G920I (File size 401.00 Mb.),   SM-J7108 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   Lenovo A816 (File size 0.00 Mb.),   MT6580__R78__R78__R78__5.1__preloader_yuanda6580_weg_l (File size 566.00 Mb.),   Huawei Honor 5X KILL-L21 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Vivo Y22 (File size 777.00 Mb.),   iphone6plus ໄມວີດີໂອ (File size 1.00 Mb.),   N7 (File size 357.00 Mb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   inovo i515 (File size 418.00 Mb.),   Aplus A600 (File size 413.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   TURE SMART MAX 4.0Plus UNLOCK SIM ver 1.0.3 (File size 1.00 Mb.),   SM-J5108 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G930U (File size 892.00 Mb.),   SM-G965U (File size 840.00 Mb.),   OPPO R11 ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Samfrim0.3.6 (File size 10.00 Mb.),   SM-J320F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Wow 1 (File size 810.00 Mb.),   OPPO R829 ROM-New 2018 (File size 734.00 Mb.),   SM-J510FN ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G570F/DS (File size 376.00 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   Mate 10 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A59S ROM-New 2018 (File size 1.7 Gb.),   SM-J700H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G925T (File size 370.00 Mb.),   HUAWEI G730-C00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   GT-I9300i ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G930VL ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J200G ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A37 ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   OPPO R5 R8106 ລວມຟາຍ (File size 1.34 Gb.),   OPPO R815 ROM-New 2018 (File size 500.00 Mb.),   vinovo J5 preloader_b36a_j5_1 (File size 743.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   iphone5s ພາບຫນ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໄອຊີ ດ້ານຫລັງ+ຫນ້າ (File size 5.00 Mb.),   wise3 (File size 751.00 Mb.),   OPPO R1L R8006 ແລະ R1s R8007 ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 1 Gb.),   SM-G950U1 (File size 719.00 Mb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   Huawei Honor 5X KILL-L21 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO R831K (
 • ເບິ່ງ 248 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:38 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808