Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO F1 Plus ລວມຟາຍ (File size 1.2 Gb.),   SM-G950W (File size 719.00 Mb.),   SKG-Modern S3 MT6735M ລອມສູນ (File size 406.00 Mb.),   N9 (File size 440.00 Mb.),   SM-J327P ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   Y6 PRO TIT-U02 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G570Y/DS ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SKG-A205 / 205C (File size 360.00 Mb.),   X-BO V18+ (File size 565.00 Mb.),   SM-J5108 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   OPPO Joy 3 A11w ຜ່ານແມັມ (File size 888.00 Mb.),   VIVO V5Plus ແກ້ລະຫັດຫນ້າຈໍ+FRP (File size 1.56 Mb.),   SM-j200H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ACER Z500 ລວມຟາຍ (File size 824.00 Mb.),   TWZ y52 ແກ້ຈໍເປັນເສັ້ນ (File size 0.00 Mb.),   SM-N950F (File size 797.00 Mb.),   OPPO F1ແລະF1F ຜ່ານແມັມແລະໂປຣແກຣມ ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 1.4 Gb.),   OPPO N1T ROM-New 2018 (File size 900.00 Mb.),   NEX Slam 7 (File size 0.00 Mb.),   Nipda Herricane A5 (File size 0.00 Mb.),   iQ 5.6A V.T14 (File size 554.00 Mb.),   Acer Z320 / Z330 ປົດແອັດເຄັ້າຜ່ານຄຳສັ່ງແຟັດບູທ (File size 0.00 Mb.),   SMART 7 (File size 271.00 Mb.),   VIVO Y71 resetpass+frp (File size 9.00 Mb.),   iphone5s ກ້ອງຫລັງ (File size 5.00 Mb.),   SM-G935F ຟາຍ ADB (File size 27.81 Mb.),   Nipda Pacific T13 ລອມສູນ (File size 742.00 Mb.),   SM-G920F (File size 375.00 Mb.),   Nipda Pacific P9 Plus (File size 620.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມລົງພາສາໄທ ຟຣີ (File size 5.00 Mb.),   SM-J200H ຟາຍ ADB (File size 16.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   Leegoog L2 (File size 550.00 Mb.),   ເຊັກ SN Miracle box (File size 2.80 Mb.),   M-HORSE C9 cpu spd s7731 by vong mobile 100% (File size 412.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   OPPO A51f High-configuration ROM-New 2018 (File size 1.2 Gb.),   OPPO A31T ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   ENES MT6572__alps__A5__q22_a5__5.0.1__ALPS.KK1.MP7.V1.5 (File size 458.00 Mb.),   SM-N920C (File size 604.00 Mb.),   ENES A2 preloader_c799_q21_a2 (File size 458.00 Mb.),   Ntab 4 (File size 282.00 Mb.),   LAVA 700 ແກ້ໄຂ imei ຫາຍ (File size 502.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 308.00 Mb.),   SM-J200GU (File size 278.00 Mb.),   SM-J200GU ADB (File size 50.00 Mb.),   SM-J330G (File size 436.00 Mb.),   SM-J320FN (File size 319.00 Mb.),   Nipda Hurricane P2 (File size 1 Gb.),   OPPO R821 ລວມຟາຍຜ່ານໂປຣແກຣມ (File size 417.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO 3006 ( Mirror 3 ) ແກ້ອາການຕ່າງໆ ລວມຟາຍ (
 • ເບິ່ງ 247 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:27 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ  .  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808