Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  Beyond Gen 9 (File size 425.00 Mb.),   SM-T116NU (File size 785.00 Mb.),   SM-G925X (File size 315.00 Mb.),   SKG-Modern S9 ກ໋ອບ6 plus (File size 0.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SP TOOL ລວມ ຫລາຍເວີຊັ່ນ(ໂປຣແກຣມແຟັດ) ເລືອກໂຫລດທີລະເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   Beyond Max1 V.0.7 (File size 566.00 Mb.),   Asus Live Z00YD ( G500TG ) (File size 1 Gb.),   HUAWEI Y6II CAM-L21 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J701F (File size 2 Gb.),   LAVA 360 ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 417.00 Mb.),   Huawei G610-U00 ລວມຟາຍ (File size 1 Gb.),   Wiko Lenny 2 ແກ້ອາການຄ້າງແລະຕິດຈີເມວ (File size 0.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935A ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   APLUS INTER 2017 preloader_aeon6580_weg_l_l18 (File size 651.00 Mb.),   Play 1 (File size 480.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   OPPO R7F ROM-New 2018 (File size 1.01 Gb.),   Wiko Ridge Fab 4G (File size 563.00 Mb.),   SM-G955U (File size 759.00 Mb.),   SM-A300F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   telego wise 6 (File size 652.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SM-J320M ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   DRIVER VIVO ແບບແຍກລຸ້ນ (File size 0.00 Mb.),   SKG-A206/206C (File size 424.00 Mb.),   SM-J320P (File size 269.00 Mb.),   ROM VG V629 3G yuanda72_cwet_kk (File size 416.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   SM-C7108 (File size 596.00 Mb.),   NEX Slim 4 (File size 0.00 Mb.),   isyle 219 (File size 426.00 Mb.),   SM-J250F (File size 1.6 Gb.),   HUAWEI G730-C00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-T230-T231 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   zenfone 2 leser Z00ED ແກ້ຄ້າງແລະຕິດຈີເມວ (File size 1.3 Gb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   GT-I9300i ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ASUS Z00LD ແຟັດຣອມຜ່ານ cmd (File size 1.6 Gb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iphone7 ຄຳສັ່ງ (File size 1.00 Mb.),   SM-G900T ຟາຍ ADB (File size 11.99 Mb.),   Aplus STAR NEW (File size 0.00 Mb.),   i-novo i502 ມີພາບປະກອບ (File size 500.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   SKG-Modern S6/S6a ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   OPPO R9S Pro + F3Plus ROM-New 2018 (File size 1.8 Gb.),   NEX Smile 3 (File size 0.00 Mb.),   HUAWEI Y6II CAM-L21 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J105H ຟາຍ ADB (File size 14.38 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO A33w ຜ່ານແມັມ (
 • ເບິ່ງ 228 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:24 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808