Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  TWZ-A55 (File size 408.00 Mb.),   4X ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J701F (File size 8.00 Mb.),   SCV37 unlocksim (File size 2 Gb.),   samsung j5_7 coppy cpu spd sc7713 (File size 643.00 Mb.),   A5000 (File size 0.10 Mb.),   WIko PULP FAB 4G (File size 731.00 Mb.),   SM-G928V (File size 573.00 Mb.),   OPPO A57 Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   SM-G530H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Nipda Typhoon A7 (File size 491.00 Mb.),   SamsungToolPRO_24.3+Setup (File size 3.00 Mb.),   zenfone 2 leser Z00ED ແກ້ຄ້າງແລະຕິດຈີເມວ (File size 1.3 Gb.),   SM-A710YD ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   istyle 2.9 V10 (File size 402.00 Mb.),   SM-G920F (File size 398.00 Mb.),   N15 (File size 539.00 Mb.),   iphone6plus ໄມແອັບ MIC App (File size 1.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   lava 702 by cm2 (File size 996.00 Mb.),   iphone5 ໄຟ LDO ໄຟທີ່ອອກຈາກພາເວີພາກສັນຍານ (File size 1.00 Mb.),   VINOVO J1 preloader_b36a_j1_1 (File size 733.00 Mb.),   SM-G610F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ACER A1-850 ລວມຟາຍ (File size 918.00 Mb.),   SM-G955U (File size 759.00 Mb.),   CURVE_V1.0.0_171117_BEYOND (File size 706.00 Mb.),   Wiko Ridge Fab 4G (File size 563.00 Mb.),   VIVO V5Lite+y66 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   MT6580__alps__Xplay6 $ Note8 preloader_dwzn (File size 521.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມຍ້າຍຄວາມຈຳ j2primeໃສ່ ແມັມ (File size 0.00 Mb.),   SM-J200F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J530F (File size 250.00 Mb.),   WIKO HIGHWAY PURE password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ ລວມ OPPO (File size 5.00 Mb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A530F (File size 841.00 Mb.),   i-novo i401 Plus V1.09 ມີພາບປະກອບ (File size 450.00 Mb.),   VIVO V1max+y37 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   ACER A1-840 FHD by sd card (File size 946.00 Mb.),   Nipda Tsunami Plus 5.5 ເຫມືອນ iphone6s (File size 314.00 Mb.),   Lenovo S960 SP Flash Tools (File size 1.2 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   MT6572__AIS__658__AIS__4.4.2_ preloader_yuanda72_cwet_kk (File size 375.00 Mb.),   SM-J710F (File size 1.3 Gb.),   SM-J510FN ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A71 ROM-New up (File size 2 Gb.),   SM-G3815 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO Mirror 5 ( A51F) (
 • ເບິ່ງ 331 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 12 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 0:16 น.

  PASSWORD : bigtelecom  ການອັບລອມມີຄວາມສ່ຽງຄວນລະວັງຫລືລີດຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808