Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  SM-N9005 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iQ big2 ຫລາຍຟາຍ (File size 1.02 Gb.),   Samfrim0.3.6 (File size 10.00 Mb.),   Tab hawei ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J100ML (File size 137.00 Mb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-J100H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   WIKO SUNNY ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730G (File size 423.00 Mb.),   BG2-W09 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320P (File size 29.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   SKG-AD571 I6 (File size 523.00 Mb.),   SM-A605G (File size 697.00 Mb.),   SM-G925V (File size 423.00 Mb.),   OPPO U707 ລວມຟາຍ (File size 562.00 Mb.),   SKG-AD555 MT6580 ລອມສູນ (File size 0.00 Mb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   SM-J710F (File size 488.00 Mb.),   VIVO V5 ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   Honor H30-C00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iphone6splus CLONE MT6582 (File size 0.00 Mb.),   boot frp HUAWEI MYA-L22 (File size 298.00 Mb.),   Acer Z (File size 0.00 Mb.),   SM-J710 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   iQ 9.1 V21 (File size 623.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   Beyond GEN2 V0.2 (File size 259.00 Mb.),   SKG-AD557 (File size 0.00 Mb.),   OPPO R1011 ROM-New 2018 (File size 922.00 Mb.),   Huawei G730-U30 (File size 1.13 Gb.),   Nipda Herricane R9 (File size 478.00 Mb.),   iphone6plus ຈຸດກວດສອບ cpu bb (File size 1.00 Mb.),   Vivo Y15 ລວມຟາຍ (File size 811.00 Mb.),   istyle7.5 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   SKG-A203C (File size 397.00 Mb.),   Lenovo A3000 -F ແລະ A3000 -H ໃຊ້ກັບ SP Flash Tool (File size 488.00 Mb.),   OPPO F1s ລວມຟາຍ (File size 1.2 Gb.),   SM-G960U,U1.XU (File size 880.00 Mb.),   SM-E500H FILE DUMP (File size 0.00 Mb.),   SKG-Modern S7/S7a MT6580 (File size 0.00 Mb.),   Play 1 (File size 563.00 Mb.),   iQ 5.8 DTV DUMP File (File size 1.8 Gb.),   OPPO R8017 ROM-New 2018 (File size 500.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   TIMI T12 (File size 0.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ J (File size 5.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO R7s ລວມຟາຍ (
 • ເບິ່ງ 214 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:53 น.

  PASSWORD : bigtelecom  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808