• ROM OPPO
  OPPO R1L R8006 ແລະ R1s R8007 ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້
 • ເບິ່ງ 149 ເທື່ອ
  ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 23:46 น.

  PASSWORD : bigtelecom  .


 • ຟາຍດາວໂຫຼດ
 • ລອມທີ1 ບວກ ໂປຣແກຣມແຟັດ
 • ລອມທີ2
  @Copyright: 2017-2021 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support