Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO R8007 ROM-New 2018 (File size 500.00 Mb.),   DTAC ZTE Blade L110 ລອມສູນ (File size 478.00 Mb.),   SM-J700F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G570F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   APLUS A12 / TIMI T6 / J2 (File size 0.00 Mb.),   SM-J730G (File size 401.00 Mb.),   SM-G920T (File size 371.00 Mb.),   SM-J100H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SKG-AD558 ກ້ອງຫມຸນ ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   VIVO V9 (File size 0.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   WIKO RIDGE FAB 4 ລວມເວີຊັ່ນ (File size 922.00 Mb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-J700F (File size 786.00 Mb.),   SM-N9005 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ture supper3 0.7-1.3 UNLOCK SIM (File size 0.00 Mb.),   i-novo i552 mango S (File size 521.00 Mb.),   SM-J700H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G570F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   i-novo i401 Plus V1.09 ມີພາບປະກອບ (File size 450.00 Mb.),   SM-G930S (File size 468.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 381.00 Mb.),   SM-J700T1 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G955U (File size 677.00 Mb.),   SM-N950F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   WIKO JIMMY ver16 (File size 438.00 Mb.),   OPPO A33f OPPO Mirror 5 Lite ລວມຟາຍ (File size 1.1 Gb.),   SM-G928F (File size 2 Gb.),   iQ 5.7 ລວມຟາຍ (File size 952.00 Mb.),   SM-G950N (File size 739.00 Mb.),   OPPO A11T Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   SM-G930F__s7272__4.2.2__S7272_3G_6.0.1_V1.1 (File size 270.00 Mb.),   Wow 1 (File size 810.00 Mb.),   iQ Z ver18 (File size 0.00 Mb.),   S8 SM-G950F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G930F (File size 563.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ A (File size 5.00 Mb.),   LAVA 810 ລວມທຸກເວີຊັ່ນ (File size 709.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   iphone5 ໄມສົນທະນາ MIC (File size 1.00 Mb.),   SM-J330G (File size 1.1 Gb.),   SM-G9600 (File size 1.01 Gb.),   Zenfone 5 LTE ( A500KL / T00P ) (File size 902.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G928T ຟາຍ ADB (File size 26.47 Mb.),   SM-P585Y (File size 449.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມຄົ້ນຫາລະຫັດໄອຄາວໄອໂຟນ (File size 100.00 Mb.),   SM-J530Y (File size 421.00 Mb.),   GT-N5100 DUMP File (File size 1.6 Gb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO R5 R8106 ຜ່ານໂປຣແກຣມ (
 • ເບິ່ງ 221 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 11 ກຸມພາ 2017 ເວລາ 22:52 น.

  ສະເພາະລຸ້ນນີ້ມີຫລາຍເວີຊັ່ນ ຄວນແບັກອັບຟາຍເດີມໄວ້ກ່ອນ  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808