Latest Uploads
UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J530YM (File size 518.00 Mb.),   SM-J530SKL (File size 600.00 Mb.),   SM-J415F (File size 702.00 Mb.),   SM-J400F (File size 1.4 Gb.),   SM-J400F (File size 451.00 Mb.),   SM-J330SKL (File size 477.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  OPPO R8113 (File size 764.00 Mb.),   MGT cool by sptool (File size 0.00 Mb.),   Redmi note4+tools thai (File size 2 Gb.),   SM-N950U (File size 856.00 Mb.),   SM-J710FN ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   iQ XSLIM2 by SD CARD (File size 639.00 Mb.),   Huawei Y5 2017 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A33w ຜ່ານ Smartphone Flash (File size 892.00 Mb.),   NEX Slim 2 (File size 0.00 Mb.),   OPPO R8111 ROM-New 2018 (File size 442.00 Mb.),   ture Golive S2 (File size 276.00 Mb.),   SM-G9508 (File size 790.00 Mb.),   SM-G965U1 (File size 886.00 Mb.),   VIVO V5S ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   SM-G955W (File size 677.00 Mb.),   SM-J700T1 ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   iphone5s ກ້ອງຫລັງ (File size 5.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   Wiko Sunset2 (File size 608.00 Mb.),   Wow 2 (File size 769.00 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G930F ຟາຍ ADB (File size 27.43 Mb.),   ໂປຣແກຣມຄອນເນັກຄອມຫາກັນ (File size 0.00 Mb.),   Honor 6Plus ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   APLUS A21 (File size 0.00 Mb.),   WIKO RIDGE FAB 4G password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   TIMI T20 3G (File size 416.00 Mb.),   SM-T705 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N910C (File size 223.00 Mb.),   SKG-AD572 I6+ (File size 0.00 Mb.),   VIVO V3 MAX ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   Huawei Y5 2017 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO A71+A71K ແກ້ລ໋ອກຊິມ+ຫນ້າຈໍແກ້ກ້ອງຫລັງແລະອື່ນໆ (File size 2 Gb.),   SM-A500W (File size 298.00 Mb.),   DRIVER MTK 32bit+64bit (File size 55.26 Mb.),   NEX Slim 4 (File size 0.00 Mb.),   IQ X.....ລວມຫລາຍລຸ້ນ (File size 717.00 Mb.),   SM-J100M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320P (File size 286.00 Mb.),   WIKO SUNNY ລວມຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 0.00 Mb.),   VIVO Y21 DUMP FILE ເປັນ ຟາຍແຟັດພ້ອມ (File size 1.41 Gb.),   iphone5s PP_VCC_MIAN (File size 1.00 Mb.),   RB-Soft + File (File size 24.87 Mb.),   boot frp HUAWEI CAG-L22 (File size 2.00 Mb.),   B8000 H (File size 722.00 Mb.),   LAVA W5_TH_S120_S121_Unlock (File size 42.00 Mb.),   SM-G925F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SAMSUNG CLONE M8 (File size 235.00 Mb.),   SM-J260G (File size 298.00 Mb.),   Honor 6Plus ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM X-BO

  X-BO V11 (
 • ເບິ່ງ 228 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 20 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 17:35 น.

  ຖ້າຕິດລະຫັດ ໃຫ້ໃສ່ ideateam ຫລື bigtelecom ຫລື bigtelecomlaos.


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808