Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  Vivo V9 PD1730F - V9 Youth PD1730BF (File size 1.00 Mb.),   iphone6 ກ້ອງຫນ້າ (File size 1.00 Mb.),   CM2 (File size 596.00 Mb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   UMT dongle (File size 1.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ S (File size 5.00 Mb.),   SM-G935F ຟາຍ ADB (File size 27.81 Mb.),   SM-A310F (File size 383.00 Mb.),   SM-T111 DUMP File (File size 899.00 Mb.),   SM-G900A (File size 304.00 Mb.),   SM-A810S (File size 647.00 Mb.),   SM-G950F (File size 676.00 Mb.),   SM-G955U (File size 759.00 Mb.),   NEX Slim 5 (File size 0.00 Mb.),   VIVO X5 Pro ROM-New 2018 (File size 977.00 Mb.),   Huawei Honor V8 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   INFONE__EXTREME5 preloader_w371 (File size 1.01 Mb.),   Aplus STAR NEW (File size 0.00 Mb.),   Beyond Max 2 V.1.8 (File size 714.00 Mb.),   SM-G925P ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   ZTE V830W ລວມຟາຍ (File size 535.00 Mb.),   SM-G955F/FD (File size 676.00 Mb.),   N18 (File size 348.00 Mb.),   N5 ລອມສູນປີ2017 (File size 418.00 Mb.),   SM-G610F ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G900T ຟາຍ ADB (File size 11.99 Mb.),   SM-A720F (File size 2.2 Gb.),   iphone7 ຄຳສັ່ງ (File size 1.00 Mb.),   TWZ-W55 ລວມຟາຍແກ້ແລະປົດລ໋ອກ (File size 0.00 Mb.),   SM-G935F FRP 8.0 U2 new up (File size 728.00 Mb.),   OPPO A51f High-configuration ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   Nipda Pacific IP6 ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 551.00 Mb.),   SM-N950F (File size 797.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   OPPO R8113 Piano ແກ້ອາການຕ່າງໆ (File size 405.00 Mb.),   N15 (File size 539.00 Mb.),   iphone6 error9 ຫລອດແລ່ນໄດ້ບໍ່ຮອດ10ເປີເຊັນ (File size 1.00 Mb.),   istyle 215 unlock sim (File size 0.00 Mb.),   ACER A1-811 ລວມຟາຍ (File size 469.00 Mb.),   SM-J700H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   X-BO V18+ (File size 565.00 Mb.),   TWZ-A55 (File size 401.00 Mb.),   teamviwer ແບບບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ (File size 1.00 Mb.),   SM-G355H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   samsung S8 MT6580__T51__S8__S8__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WEG.L_P2 (File size 382.00 Mb.),   SM-G920I (File size 879.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935A ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   A510FD clone (File size 609.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO 3006 ອັບຜ່ານ OTA (
 • ເບິ່ງ 349 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 13:21 น.

  ++++++++++++ຂອບໃຈ++++++++++++


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808