Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  iphone6+ ບໍ່ມີສັນຍານ ຄົ້ນຫາເຈິທຸກເຄືອຂ່າຍທຸກເຄືອຂ່າຍ (File size 0.00 Mb.),   ACER B1-711 ລວມຟາຍ (File size 532.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແຟັດ CPU ບອດຄອມແລະອື່ນໆ (File size 123.00 Mb.),   True Beyond TAB 3G Unlock (File size 627.00 Mb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-J120AZ ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935A ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 0.00 Mb.),   Huawei Honor 4C ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   OPPO A57 ROM-New 2018 (File size 1.6 Gb.),   A600 new ເບີ່ງຕາມພາບ (File size 500.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-T325 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   LAVA 600 ແກ້ imei (File size 629.00 Mb.),   GT-I9301I ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G955W (File size 758.00 Mb.),   Vivo V9 PD1730F - V9 Youth PD1730BF (File size 1.00 Mb.),   A1000 unlocksim (File size 635.00 Mb.),   SM-G730A (File size 238.00 Mb.),   iphone6 ຈໍບໍ່ສະແດງຜົນ LCM (File size 1.00 Mb.),   GT-I9500 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   DTAC Joey Jet 2 ລອມສູນ (File size 820.00 Mb.),   SM-A700FD (File size 1.02 Gb.),   SKG-AD558 ກ້ອງຫມຸນ ຫລາຍເວີຊັ່ນ (File size 470.00 Mb.),   i-novo i552Quad core ມີພາບປະກອບ (File size 633.00 Mb.),   iQ big2 ຫລາຍຟາຍ (File size 1.02 Gb.),   ACER A1-840 by sd card (File size 914.00 Mb.),   SM-J700M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J105B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   LAVA 700 ແກ້ໄຂ imei ຫາຍ (File size 502.00 Mb.),   TWZ-W55 ລວມຟາຍແກ້ແລະປົດລ໋ອກ (File size 0.00 Mb.),   SM-J111F (File size 308.00 Mb.),   Ntab 3 (File size 292.00 Mb.),   ACER B1-A71 ລວມຟາຍ (File size 260.00 Mb.),   S90-U (File size 599.00 Mb.),   OPPO R7f ລອມສູນ (File size 950.00 Mb.),   istyle 220 (File size 592.00 Mb.),   Nipda Cyclone Mini ກ່ອງເຫລືອງ (File size 429.00 Mb.),   SM-T110 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ENES MT6572__alps__A5__q22_a5__5.0.1__ALPS.KK1.MP7.V1.5 (File size 458.00 Mb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G950W (File size 678.00 Mb.),   SCV37 unlocksim (File size 2 Gb.),   i-novo i05 v1 (File size 416.00 Mb.),   LAVA 353 ver 113 (File size 426.00 Mb.),   OPPO R1001 ລວມຫລາຍຟາຍ (File size 647.00 Mb.),   APLUS A300 (File size 0.00 Mb.),   SM-J500H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO F1ແລະF1F ຜ່ານແມັມແລະໂປຣແກຣມ ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 1.2 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ E (File size 5.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  ROM OPPO R5 R8106 by computer (
 • ເບິ່ງ 221 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 13:10 น.

  thankyou for me


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808