Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  iphone6S ຈຸດວັດໄຟເຂົ້າ CPU (File size 1.00 Mb.),   SM-J730GM (File size 530.00 Mb.),   SM-T110 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   N12 (File size 520.00 Mb.),   SM-C7000 ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   VIVO V5S ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 507.00 Mb.),   Y6 PRO TIT-U02 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO N1T ROM-New 2018 (File size 900.00 Mb.),   SM-j111F/DS ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   SM-J320P ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   GT-I9500 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   WIKO FEVER VER18 (File size 1.1 Gb.),   GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ROM VIVO Y85+tools (File size 2 Gb.),   ລວມວົງຈອນ APPLE ຫລາຍລຸ້ນຕາມພາບດ້ານລຸ່ມ (File size 5.00 Mb.),   SM-J510H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   APLUS A2000 (File size 883.00 Mb.),   OPPO R9S Pro + F3Plus ROM-New 2018 (File size 1.8 Gb.),   OPPO A37 ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   SM-J320M ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ZTE W811w ຜ່ານແມັມ (File size 577.00 Mb.),   SM-G935F FRP 8.0 U2 new up (File size 549.00 Mb.),   DTAC S3 ແກ້ຄ້າງ-ລວນ ແກ້ FRP (File size 1.9 Gb.),   SM-N900 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   Nipda Blue Sea 708 (File size 381.00 Mb.),   boot frp HUAWEI LUA-L22 (File size 3.00 Mb.),   lenovo a6020a40 unlock frp (File size 1.00 Mb.),   SM-T230 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G900P (File size 272.00 Mb.),   Huawei Honor H30-U10 ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   NEX Start 8 Plus (File size 0.00 Mb.),   Zenfone 5 LTE ( A500KL / T00P ) (File size 902.00 Mb.),   Beyond mama (File size 12.00 Mb.),   GT-N7100 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-G955F/FD (File size 676.00 Mb.),   Asus Zenfone C Z007 (ZC451CG) (File size 0.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   DTAC ZTE Blade L2 ຜ່ານແມັມ (File size 0.00 Mb.),   SM-G950N (File size 2.5 Gb.),   NEX Smile 1 (File size 0.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   SM-N950F (File size 888.00 Mb.),   Nipda Typhoon S006 (File size 1.3 Gb.),   A1000 unlocksim (File size 635.00 Mb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ i (File size 5.00 Mb.),   TWZ W369 UNLOCK SIM (File size 0.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

  ROM OPPO

  OPPO F1S ແກ້ ເບດແບນຫາຍ ເທສ ຜ່ານ noy bigtelecom (
 • ເບິ່ງ 228 ເທື່ອ)
  ເມື່ອວັນທີ 25 ມີນາ 2017 ເວລາ 12:00 น.

  ຖ້າຕິດລະຫັດ ໃສ່ :mjmobilefix  .


  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808