Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  TURE 5.0 UNLOCK SIM (File size 544.00 Mb.),   SM-N920C (File size 1.8 Gb.),   OPPO A33F ROM-New 2018 (File size 1 Gb.),   APLUS A900 (File size 416.00 Mb.),   SM-A320F (File size 362.00 Mb.),   NEX Slim 5 (File size 0.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   ZTE Blade A110 ລວມຟາຍ (File size 1.2 Gb.),   HITZ 23 UNLOCK SIM (File size 2.00 Mb.),   SM-J701F (File size 2 Gb.),   TURE SUPPER3 VER1.5 unlock SIM (File size 7.00 Mb.),   Huawei Y5 2017 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   ACER B1-730 ລວມຟາຍ (File size 811.00 Mb.),   Lenovo A816 (File size 0.00 Mb.),   N15 (File size 539.00 Mb.),   NEX Slim 2 (File size 0.00 Mb.),   SM-J701F (File size 583.00 Mb.),   ALL Odin(ໂປຣແກຣມແຟັດ) (File size 1.06 Mb.),   Mifaso p1 SP7731CEB_sp7731c_1h10_32v4_6.0_MRA58K_release-keys_mifaso_P1 (File size 831.00 Mb.),   SM-G890A (File size 375.00 Mb.),   SM-N950N (File size 818.00 Mb.),   SM-J320P ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   SM-G530H ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J510F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   i-novo iTAB705D ມີຫລາຍເບີບອດ (File size 308.00 Mb.),   SM-J7008 CLONE ພີໂລດເດີ້ rtech72_we_72_kk (File size 1.1 Gb.),   SM-S320VL (File size 515.00 Mb.),   SM-A500F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   VIVO V1max+y37 ROM-New 2018 (File size 3 Gb.),   OPPO A77 ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   ZTE V830W ລວມຟາຍ (File size 535.00 Mb.),   Huawei Y320-U30 (File size 0.10 Mb.),   SM-J730F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   S7 Edge SM-G935A ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   WIko PULP FAB 4G (File size 0.00 Mb.),   S90-U (File size 599.00 Mb.),   WIKO JIMMY ver16 (File size 438.00 Mb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-J110G (File size 463.00 Mb.),   LAVA 565 ແກ້ຄ້າງ ແລະ UNLOCK SIM (File size 510.00 Mb.),   SKG-AD571 I6 (File size 523.00 Mb.),   NEX Slim 1 (File size 0.00 Mb.),   LAVA 700 ແກ້ໄຂ imei ຫາຍ (File size 502.00 Mb.),   Y502 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   S8 Plus SM-G955F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Asus X013D ( ZB551KL ) (File size 1.2 Gb.),   SM-G950N (File size 711.00 Mb.),   SM-G928P ຟາຍ ADB (File size 24.51 Mb.),   ZTE BLADE D6 Lite 3G ລວມຟາຍ (File size 808.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ROM MGT

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808