Latest Uploads
UMT dongle (File size 10.00 Mb.),   FRP bypass 13/11/2018 (File size 24.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 39.00 Mb.),   ໂປຣແກຣມແອັກຕິເວຄອມເພື່ອເປີດໃຊ້ງານໂປຣແກຣມສູນ OPPO (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   SM-B109H unlocksim (File size 1.00 Mb.),   UMT dongle (File size 0.00 Mb.),   OPPO A83 2018 unlock sim (File size 2 Gb.),   ZTE C310 unlock sim new (File size 5.00 Mb.),   SM-T3777 (File size 290.00 Mb.),   SM-T835 (File size 894.00 Mb.),   SM-S337T (File size 307.00 Mb.),   SM-S337T (File size 387.00 Mb.),   SM-S337T (File size 388.00 Mb.),   SCV40 (File size 1.01 Gb.),   SCV39 (File size 960.00 Mb.),   SCV32 (File size 383.00 Mb.),   SCV31 (File size 400.00 Mb.),   SC034G (File size 920.00 Mb.),   SC04F (File size 318.00 Mb.),   SC03K (File size 960.00 Mb.),   SC03 (File size 752.00 Mb.),   SC02 (File size 711.00 Mb.),   SC-02H (File size 699.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 494.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 361.00 Mb.),   SM-S737TL (File size 360.00 Mb.),   SM-S550TL (File size 381.00 Mb.),   SM-N960W (File size 1 Gb.),   SM-N960U (File size 1.2 Gb.),   SM-N960N (File size 1.2 Gb.),   SM-N960F (File size 1 Gb.),   SM-N960F (File size 1.1 Gb.),   SM-N935KLS (File size 713.00 Mb.),   SM-N930V (File size 655.00 Mb.),   SM-N920V (File size 609.00 Mb.),   SM-J810Y (File size 612.00 Mb.),   SM-J730S (File size 500.00 Mb.),   SM-J730F (File size 539.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 540.00 Mb.),   SM-J730F (File size 510.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J720F (File size 612.00 Mb.),   SM-J610G (File size 845.00 Mb.),   SM-J610F (File size 744.00 Mb.),   SM-J600F (File size 1.5 Gb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),   SM-J600F (File size 546.00 Mb.),  
   
 • ໜ້າຫຼັກ
 • ຂ່າວສານ
 • ເຂົ້າສູ່ລະບົບ
 • ສະມັກສະມາຊິກ
 • ເລືອກຊື້ແພັກເກດ
 • ແຈ້ງໂອນເງິນ
   Most Downloads
  Huawei Y5 2017 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   Vivo Y28 ລວມຟາຍ (File size 1.7 Gb.),   SM-J320F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   S8 Plus SM-G955F ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   iphone5 ໄມສົນທະນາ MIC (File size 1.00 Mb.),   DTAC ZTE Blade L110 ລອມສູນ (File size 735.00 Mb.),   SM-J500H ຟາຍ ADB (File size 10.00 Mb.),   IQ 2 (File size 200.00 Mb.),   i-novo i552-mango ມີພາບປະກອບ (File size 419.00 Mb.),   samsung j5_7 coppy cpu spd sc7713 (File size 643.00 Mb.),   SM-J111F ຟາຍADB (File size 10.00 Mb.),   Wiko Highway Pure V16 (File size 0.00 Mb.),   DTAC Joey Jet 2 ລອມສູນ (File size 820.00 Mb.),   TIMI T3 3G cpu6580 (File size 326.00 Mb.),   Y66L reset pass +frp (File size 9.00 Mb.),   LAVA 353 ver 113 (File size 426.00 Mb.),   G620 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   VIVO V5Plus ROM-New 2018 (File size 2 Gb.),   ວົງຈອນຊຳຊຸງ G (File size 5.00 Mb.),   OPPO F3 Plus ROM-New 2018 (File size 1.8 Gb.),   WuXinji (File size 10.00 Mb.),   OPPO R8106 ROM-New 2018 (File size 1.4 Gb.),   Y6 PRO TIT-U02 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   ZTE V816W ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   SM-J106B ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   A5000 (File size 0.10 Mb.),   i-novo i512 v3 (File size 832.00 Mb.),   SM-J330F (File size 431.00 Mb.),   LAVA 810 ລວມທຸກເວີຊັ່ນ (File size 741.00 Mb.),   OPPO R9m ROM-New 2018 (File size 1.3 Gb.),   Huawei G6-U251 ລອມສູນ (File size 566.00 Mb.),   Note 98 preloader_yuanda6580_weg_l (File size 475.00 Mb.),   MT6572__alps__P10__x6_f4_p10plus__4.4.2__FOREIGN preloader_x6_f4_p10plus (File size 299.00 Mb.),   SM-G928I (File size 610.00 Mb.),   SM-G930S (File size 468.00 Mb.),   SM-G920I (File size 443.00 Mb.),   TURE speedy 4.0 unlock SIM by sd card (File size 0.00 Mb.),   lava 702 by cm2 (File size 996.00 Mb.),   G730-U00 ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   OPPO F5-Youth ROM-New 2018 (File size 3.5 Gb.),   SKG-Modern S2/S2A ລວມຟາຍ (File size 0.00 Mb.),   Huawei Honor 4C ຈຸດສ້ອມຕ່າງໆລະບົບຮາດແວ (File size 1.00 Mb.),   SM-A720L (File size 550.00 Mb.),   Y625-U32 Dump file (File size 639.00 Mb.),   iphone6plus ສຳຜັດຫນ້າຈໍ (File size 1.00 Mb.),   SM-J730GM (File size 1 Gb.),   LAVA 560 unlock sim (File size 86.00 Mb.),   OPPO A11T Reset password + FRP+TOOLS (File size 9.00 Mb.),   HITZ 15 TV (File size 101.00 Mb.),   OPPO F1ແລະF1F ຜ່ານແມັມແລະໂປຣແກຣມ ໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້ (File size 0.00 Mb.),  
   Downloads
  (Amount: 0 Mb.)
  0 Mb. / 0 Mb.

    ROM WIKO

  @Copyright: 2018-2022 VN-Soft
  Big Telecomlaos Support
  ສູນຈຳໜ່າຍໂທລະສັບມືຖືຄົບວົງຈອນ ບິກເທເລຄອມລາວ : Tel ໂທ: 02099218808