2 ລວມໂປຣແກຣມແຟັດ CPU QUALCOM
ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ເວລາ 15:10 น.
ເບິ່ງ 140 ເທື່ອ
1 ໄດເວີ່ CPU QUALCOMM 32bit+64bit
ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ເວລາ 15:09 น.
ເບິ່ງ 160 ເທື່ອ
@Copyright: 2017-2021 VN-Soft
Big Telecomlaos Support