2 ໂປຣແກຣມແຟັດ CPU ບອດຄອມແລະອື່ນໆ
ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ເວລາ 15:06 น.
ເບິ່ງ 48 ເທື່ອ
1 ໄດເວີ່ CPU Broadcom 32bit
ເມື່ອວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ເວລາ 15:06 น.
ເບິ່ງ 41 ເທື່ອ
@Copyright: 2017-2021 VN-Soft
Big Telecomlaos Support